Informasjon

Magnesium, terapi

Terapeutisk bruk av magnesium

Magnesium har blitt forsøkt ved en lang rekke tilstander.

Svangerskapsforgiftning

Magnesiumsulfat gitt intravenøst eller intramuskulært har vist seg å være ganske effektivt i behandlingen av eklampsi og preeklampsi (alvorlig og mindre alvorlig svangerskapsforgiftning) og har i flere tiår vært standardbehandlingen4. Dette er bekreftet i vitenskapelige studier. Bruken av magnesium synes ikke å ha skadelige effekter på verken mor eller barn på kort sikt5.

Arytmi

Intravenøst magnesium brukes til å korrigere den uvanlige ventrikkeltakykardien som kalles torsade de pointes6. Magnesium kan også brukes i akuttbehandlingen av hurtig atrieflimmer7.

Astma

Intravenøst magnesium synes å ha effekt ved alvorlig, akutt astma8, men det finnes ikke vitenskapelige bevis for at magnesium har noen plass i den rutinemessige behandlingen av astma1.

Hodepine

Studier har vist at pasienter med clusterhodepine og klassisk eller vanlig migrene, særlig menstruasjonsrelatert migrene, har lave nivåer av magnesium9

Leggkramper

Magnesium tabletter forsøkes av mange. En samleanalyse viser imidlertid ingen effekt i befolkningen generelt, men muligens hjelper det noe på leggkramper hos gravide. Det konkluderes samtidig med at det behøves flere gode studier for endelig å avklare om magnesium hjelper eller ikke. Erfaringsbasert kunnskap anfører at eventuell effekt av magnesium kommer sent, og at slik behandling må prøves i 2-3 måneder før man avgjør om det hjelper.

Mageplager

Både mageplager fra øvre del av fordøyelseskanalen (dyspepsi) og forstoppelse behandles med preparater som inneholder magnesium, men det er usikkert om magnesium i seg selv er en avgjørende komponent1.

Forrige side Neste side