Informasjon

Magnesium, terapi

Magnesium er et viktig mineral i kroppen. Hos noen personer kan det oppstå situasjoner med magnesiummangel. Vår kunnskap om betydningen av magnesiummangel er begrenset.

Magnesium er det fjerde hyppigst forekommende mineralet i kroppen1. Det er fordelt med ca. halvparten i skjelettet og den andre halvparten i muskulatur og annet bløtvev. Mindre enn 1 prosent finnes i blodet.

Studier har vist at mange har et for lavt inntak av magnesium, noe som skaper usikkerhet i forhold til mulige uheldige konsekvenser av magnesiummangel. Dårlig kosthold, alkoholmisbruk, bruk av vanndrivende midler og kost med lavt magnesiuminnhold har ført til økt forskning omkring mulige konsekvenser av lavt magnesiumnivå i kroppen.

Magnesiummangel

Tidlige tegn på magnesiummangel er tap av matlyst, kvalme, brekninger, slapphet og svakhet. Noen klager over nummenhet og prikking i armer og ben, muskelspenninger og muskelkramper, epileptiske anfall, personlighetsendringer. Tilstanden kan også forårsake unormale hjerterytmer og sammentrekninger (spasmer) i koronararteriene til hjertet, noe som gir angina pectoris.

Dilemmaet er at dette er diffuse og vage symptomer som kan ha mange andre forklaringer. Alvorlig magnesiummangel kan føre til lavt nivå av kalsium og kalium i kroppen.

Tilstander som disponerer for magnesiummangel, er dårlig kontrollert diabetes, kroniske betennelsessykdommer i tarmen (eks. Crohns sykdom, cøliaki), bruk av vanndrivende midler og antibiotika, alkoholisme og høy alder.

Normalverdier: Begge kjønn: 0,71 - 0,94 mmol/L.

Diagnosen

Det er vanskelig å påvise magnesiummangel. Siden det aller meste av magnesiumet befinner seg inne i cellene, behøver ikke mengden i blodet å gjenspeile kroppens magnesiumstatus2. Likevel tolkes lave serumverdier av magnesium som uttrykk for magnesiummangel. Serum-magnesium oppfattes derfor som en spesifikk, men ikke sensitiv markør for magnesiummangel.

Omsettingen av magnesium i kroppen er knyttet til kalsium og kalium status, og bør derfor vurderes sammen med disse to mineralene. Måling av serum-magnesium er den vanligste og mest tilgjengelige måten å vurdere magnesium status på1.

Magnesiums rolle i kroppen

Magnesium deltar i mer enn 300 ulike metabolske reaksjoner i kroppen. Disse prosessene inkluderer proteinsyntese, produksjon og lagring av celleenergi, cellevekst og reproduksjon, DNA og RNA syntese og stabilisering av mitokondrienes membraner3. Magnesium er et av de mineralene som er ansvarlig for benmetabolismen, nervesignaler, hjertets evne til å reagere på elektriske signaler, overføring av signaler fra nerver til muskler, muskelsammentrekninger, spenningsnivået i blodårene og blodtrykket. Magnesium spiller også en sentral rolle i omsetningen av glukose og insulin.

Magnesium har således en sentral rolle i en rekke av kroppens vitale prosesser. Det kan antas at magnesiumnivået i kroppen påvirkes av ulike stressituasjoner, som ved visse sykdommer. Tilskudd av magnesium kan i slike situasjoner tenkes å ha terapeutiske konsekvenser.

Terapeutisk bruk av magnesium

Magnesium har blitt forsøkt ved en lang rekke tilstander.

Svangerskapsforgiftning

Magnesiumsulfat gitt intravenøst eller intramuskulært har vist seg å være ganske effektivt i behandlingen av eklampsi og preeklampsi (alvorlig og mindre alvorlig svangerskapsforgiftning) og har i flere tiår vært standardbehandlingen4. Dette er bekreftet i vitenskapelige studier. Bruken av magnesium synes ikke å ha skadelige effekter på verken mor eller barn på kort sikt5.

Arytmi

Intravenøst magnesium brukes til å korrigere den uvanlige ventrikkeltakykardien som kalles torsade de pointes6. Magnesium kan også brukes i akuttbehandlingen av hurtig atrieflimmer7.

Astma

Intravenøst magnesium synes å ha effekt ved alvorlig, akutt astma8, men det finnes ikke vitenskapelige bevis for at magnesium har noen plass i den rutinemessige behandlingen av astma1.

Hodepine

Studier har vist at pasienter med clusterhodepine og klassisk eller vanlig migrene, særlig menstruasjonsrelatert migrene, har lave nivåer av magnesium9

Leggkramper

Magnesium tabletter forsøkes av mange. En samleanalyse viser imidlertid ingen effekt i befolkningen generelt, men muligens hjelper det noe på leggkramper hos gravide. Det konkluderes samtidig med at det behøves flere gode studier for endelig å avklare om magnesium hjelper eller ikke. Erfaringsbasert kunnskap anfører at eventuell effekt av magnesium kommer sent, og at slik behandling må prøves i 2-3 måneder før man avgjør om det hjelper.

Mageplager

Både mageplager fra øvre del av fordøyelseskanalen (dyspepsi) og forstoppelse behandles med preparater som inneholder magnesium, men det er usikkert om magnesium i seg selv er en avgjørende komponent1.

Bivirkninger

Selv om mangesiumtilskudd tolereres godt, kan magnesium forårsake mageplager i form av kvalme, brekninger og diaré.

Dosering

Magnesiumtilskudd som svelges ned, i doser under 350 mg per dag hos voksne, oppfattes som trygge. Dog kan høyere doser gis for spesifikke medisinske problemer.

Kilder

Referanser

  1. Guerrera MP, Volpe SL, Mao JJ. Therapeutic uses of magnesium. Am Fam Physician 2009; 80: 157-62. American Family Physician
  2. Yu ASL. Hypomagnesemia: Evaluation and treatment. UpToDate, last updated May 25, 2021. UpToDate
  3. Chubanov V, Gudermann T, Schlingmann KP. Essential role for TRPM6 in epithelial magnesium transport and body magnesium homeostasis. Pflugers Arch 2005; 451: 228-34. PubMed
  4. Duley L, Gülmezoglu AM, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women with pre-eclampsia. Cochrane Database Syst Rev. 2010;2010(11):CD000025. Published 2010 Nov 10. The Cochrane Library
  5. Altman D, Carroli G, Duley L, et al. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 359: 1877-90. PubMed
  6. Houston M. The role of magnesium in hypertension and cardiovascular disease. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;13(11):843-847. PubMed
  7. Onalan O, Crystal E, Daoulah A, Lau C, Crystal A, Lashevsky I. Meta-analysis of magnesium therapy for the acute management of rapid atrial fibrillation. Am J Cardiol 2007; 99: 1726-32. PubMed
  8. Kew KM, Kirtchuk L, Michell CI. Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. The Cochrane Library
  9. Parazzini F, Di Martino M, Pellegrino P. Magnesium in the gynecological practice: a literature review. Magnesium in the gynecological practice: a literature review. Magnes Res. 2017;30(1):1-7. PubMed