Informasjon

Vitamin D-mangel

Vitamin D-mangel kan være uten symptomer, eller tilstanden kan gi vage symptomer. Alvorlig D-vitamin-mangel kan svekke eller skade beinvev og muskulatur i kroppen, særlig dersom mangeltilstanden har pågått over lengre tid.

Hva er vitamin D-mangel?

Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling) og tas også opp i tarmen fra vitamin D-holdig mat eller kosttilskudd. Mangel på vitamin D kan hos barn medføre rakitt (engelsk syke) og hos voksne en tilstand som betegnes osteomalasi, som er karakterisert ved for lavt innhold av kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og svak muskulatur, særlig i bekkenpartiet.

Det skilles mellom lett, moderat og uttalt vitamin D-mangel. I de senere årene er man blitt oppmerksomme på at lett vitamin D-mangel forekommer hyppig blant allmennbefolkningen i Norden i vinterhalvåret. Eldre, sykehjemspasienter og personer med mørk hud er mer utsatt for å utvikle vitamin D-mangel. Lett mangel medfører økt risiko for beinskjørhet og beinbrudd, for eksempel lårhalsbrudd. Uttalt vitamin D-mangel er relativt sjelden og oftest forårsaket av tarmsykdom med mangelfullt opptak av næringsstoffer (malabsorpsjon) eller svært ensidig kost i kombinasjon med lite eksponering for sollys.

Vitamin D-mangel var svært utbredt i den vestlige verden omkring 1900-tallet, men den alvorlige formen for tilstanden er senere nesten fullstendig utryddet. Også i de fleste utviklingsland ses vitamin D-mangel sjelden, sannsynligvis som følge av mye sollys. Personer med mørk/svart hud som flytter fra solrike hjemland til områder med mindre sol, er derimot en utsatt gruppe. I Norge er det påvist høy forekomst av moderat til uttalt vitamin D-mangel spesielt hos mørkhudede kvinner i Oslo. Tilsvarende er funnet i en rekke europeiske land.

Neste side