Informasjon

Gastrisk sleeve- fedmeoperasjon

Prognose

Langtidsresultatet av sleeve operasjonen er fortsatt dårlig dokumentert. De aller fleste pasientene får et godt resultat etter ett til tre år, men resultatet er noe mer usikkert på lang sikt. Magevolumet kan øke noe, og du kan potensielt gå en del opp i vekt igjen.

Forrige side Neste side