Nyhetsartikkel

Nye behandlingsmetoder mot overvekt

Fedme forringer livskvalitet, helse og levealder og rammer en stadig større andel av verdens befolkning. Økt fokus på kosthold og mosjon er viktig, men klarer ikke demme opp denne epidemien alene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nye tiltak er nødvendig

Fedmeoperasjoner har vist seg effektive i kampen mot ekstrem overvekt, også på lang sikt. Inngrepene er tid- og ressurskrevende, noe som gjør at de kun tilbys til en liten andel av de som fyller kriteriene for å få slike inngrep. Fedmeoperasjoner er forbundet med mye komplikasjoner, både under og etter inngrepet.

Mer tilgjengelige og enklere måter for behandling av overvekt har vært forsket på i mange år, og særlig de siste årene har forskningen skutt fart. Metodene er fortsatt mindre effektive enn de tradisjonelle overvektsinngrepene, særlig på lang sikt. Fordelen er at de er lettere tilgjengelig, har mindre bivirkninger, færre komplikasjoner, er raskere og billigere å utføre. I dag fungerer noen av disse behandlingsalternativene godt som en midlertidig løsning, men håpet er at de skal bli så gode at de kan erstatte overvektskirurgien vi benytter i dag. Trenden viser at den nye overvektsbehandlingen blir stadig mer effektiv, og det er også flere og forbedrede alternativer på gang.

Nye behandlingsalternativer:

Romfyllende enheter i magesekken

De mest og lengst brukte blant disse er såkalte intragastriske ballonger. Dette er en ballong som fylles med væske i magesekken, og på den måten tar opp mye plass. Slike har vært i bruk i ca. 20 år. Teknologien er forbedret, og tidligere problemer knyttet til komplikasjoner er utbedret, slik at de nå regnes som trygge i bruk.

Ballongene har en god korttidseffekt, men for å redusere komplikasjoner anbefales de til bruk i maks. 6 måneder. Ekstrem overvekt øker risikoen for komplikasjoner ved anestesi eller selve inngrepet ved tradisjonell overvektskirurgi. Denne risikoen reduseres ved å bruke romfyllende enheter som en «bro» før inngrepet.

Ballonger og tilsvarende enheter gir en tidligere metthetsfølelse, og sørger også for at metthetsfølelsen holder seg lengre (blokkerer pylorus/utmunningen av magesekken, og gir dermed en forsinket tømming av magesekken).

Transoral gastroplastikk

Dette er kirurgiske inngrep i magesekken som utføres gjennom munnen, ved hjelp av et såkalt gastroskop. Flere gastroskopiske inngrep er under utprøving for sammensying/sammenstifting av magesekken. Resultatene av slik behandling er lovende, de viser færre komplikasjoner og kan ofte utføres som dagkirurgi. Disse inngrepene kan ikke vise til like gode resultater som vanlig overvektskirurgi, men de krever mindre tid og ressurser.

Implantater som innsnevrer innløpet til magesekken, er også under utprøvning.

Endoskopiske prosedyrer som begrenser absorpsjon

Dette er inngrep som utføres enten ved hjelp av kikkhullsteknologi eller gastroskop som begrenser opptaket av næringsmidler fra maten. Tildekking av øvre del av tynntarmen (duodenum og øvre del av jejunum) med en hinne reduserer opptaket av fødestoffer fra maten, og denne effekten økes ytterligere gjennom at galle/pankreassafter hindres i å nå fødestoffene (disse bearbeider tarminnholdet slik at det lettere kan tas opp av kroppen). Dette påvirker kroppens metabolske prosesser, gir vekttap og økt følsomhet for insulin. Overvektige har ofte type 2 diabetes og nedsatt insulinfølsomhet. Også andre implantat som påvirker opptaket av næring, er under utvikling.

Regulering av magesekkens tømming

Botulin-injeksjon i magesekken har vist god vektreduserende effekt på rotter, men effekten hos mennesker er ikke like overbevisende. Prosedyren er trygg å utføre, og flere studier viser at slik behandling fortjener å bli grundigere utprøvd.

Elektrostimulering av magesekken er et annet alternativ under utprøving. Dette innebærer å gi små strømstøt til magesekken eller tarmen via implanterbare enheter. Slike inngrep har vektreduserende effekt gjennom å redusere magesekkens mulighet til å utvide seg og forsinke tømningen, og reduserer tiden maten bruker gjennom tarmen. Her mangler ennå kunnskap om bl.a. langtidseffekter og hvordan inngrepet best kan utføres, men resultatene så langt virker positive.

Aspirasjonsbehandling

I en liten studie har man testen effekten av å hente ut deler av mageinnholdet 20 minutter etter måltid. Dette skjer ved at innhold i magesekken føres gjennom en slange fra magesekken og ut gjennom huden. Næring fra maten tas først og fremst opp i kroppen i tynntarmen. Mat fjernes altså før kroppen rekker å ta til seg næringen. Studien viser en vektreduserende effekt, og pasientene i studien kompenserte ikke for det reduserte kaloriopptaket ved å øke matinntaket.

Vi får håpe at dette siste inngrepet ikke får stor utbredelse!

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Behary J, Kumbhari V. Advances in the Endoscopic Management of Obesity. Gastroenterol Res Pract. 2015. doi: 10.1155/2015/757821. Epub 2015 May 28.