Informasjon

Fedmeoperasjon

Risikoer med inngrepene

Gastrisk bypass og gastrisk sleeve er de vanligst utførte inngrepene og har færrest komplikasjoner. De gir tilfredsstillende vekttap og har vedvarende effekt.

Resultatene avhenger også av kirurgens og sykehusets/institusjonens erfaring med disse operasjonene.

Operasjoner er alltid forbundet med en viss risiko for komplikasjoner. Bruk av kikkhullsteknikk i stedet for vanlig åpen kirurgi bidrar til å redusere forekomsten av komplikasjoner.

I en studie av 4776 opererte pasienter i USA i perioden 2005-2007 ble det funnet betydningsfulle komplikasjoner hos 4,3 prosent, og død hos 0,3 prosent av de opererte1. De vanligste komplikasjonene er blodpropp, infeksjoner, eller behov for gjentatt inngrep under samme sykehusopphold. Forekomsten av komplikasjoner øker med økende overvekt, og med forekomst av andre sykdommer.

Forrige side Neste side