Informasjon

Hashimotos tyreoiditt

Hashimotos tyreoiditt er en autoimmun sykdom som angriper skjoldkjertelen. Det fører til en forbigående økning i stoffskiftet som etterfølges av varig lavt stoffskifte.

Hva er Hashimotos tyreoiditt?

Med tyreoiditt mener vi akutte eller kroniske betennelsesforandringer i skjoldkjertelen, glandula thyreoidea, med ulike årsaker fra infeksiøse til autoimmune. Hashimotos tyreoiditt er den vanligste typen og forekommer seks ganger så hyppig blant kvinner som menn. Det er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager antistoffer som angriper skjoldkjertelen.

Skjoldkjertelen

Hashimotos tyreoiditt er en kronisk tilstand som hyppigst forekommer hos middelaldrende kvinner. Tidlig i forløpet er tilstanden karakterisert ved høyt stoffskifte, hypertyreose. Senere skifter tilstanden og stoffskiftet blir lavt, det oppstår hypotyreose. Symptomene avhenger av graden av forhøyet eller for lavt stoffskifte. Det er vanlig at det dannes et struma, en hevelse der skjoldkjertelen ligger på forsiden av halsen. Strumaet fører ikke til smerter eller ømhet.

Ved for høyt stoffskifte kan pasienten ha symptomer som hjertebank, nervøsitet, tretthet, vekttap, svetting. Ved for lavt stoffskifte forteller pasienten ofte om generell slapphet, vektøkning, økt følsomhet for kulde og diffuse muskelsmerter.

Autoantistoffer mot skjoldkjertelen kan påvises hos opptil ti prosent i den generelle befolkningen, og i USA er det påvist hos omtrent 25 prosent av kvinner eldre enn 60 år. Antall nye tilfeller per år er beregnet til å være 0,3 til 1,5 tilfeller per 1000 personer. Det er økt forekomst av Hashimotos tyreoiditt blant pasienter med diabetes type 1, Turner syndrom, Addisons sykdom og hepatitt C.

Årsak

Hashimotos tyreoiditt er en autoimmun sykdom, og det forekommer en familiær opphopning, det vil si at det kan være flere tilfeller i en familie.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen og blodprøver som bekrefter høyt eller lavt stoffskifte (fritt tyroksin, FT4), høyt eller lavt TSH (tyreoidea stimulerende hormon), samt påvisning av auto-antistoffer (anti-TPO). Det er sjelden aktuelt å gå videre med diagnostikk utover blodprøver.

Anti-TPO antistoffer påvises hos cirka 90 prosent av dem med Hashimotos tyreoiditt.

Behandling

Målet med behandlingen er å mildne symptomene. Eventuelt gis tyroksin i tablettform for å erstatte mangelen på hormon når det foreligger lavt stoffskifte. Behovet for hormonerstatning avhenger av hvor lavt stoffskiftet er og graden av symptomer.

Prognose

Hashimotos tyreoiditt medfører ofte forbigående høyt stoffskifte, hypertyreose, og senere langsom overgang til lavt stoffskifte, hypotyreose. Strumaet vil vanligvis reduseres med cirka 30 prosent i løpet av et halvt år på slik behandling.

Vil du vite mer?