Informasjon

Høyt stoffskifte, hypertyreose

Temaside om Korona

Årsaker

Graves sykdom er den hyppigste (70-80 prosent) årsaken til høyt stoffskifte blant yngre personer. Ved Graves sykdom danner kroppen antistoffer (TRAS) som etterligner hormonet TSH som normalt stimulerer skjoldkjertelen til produksjon av hormonene T4 og T3. TRAS-antistoffene påvises hos 95 prosent av dem med Graves sykdom og fører til økt utskillelse av TSH, følgelig så gires stoffskiftet opp. Sykdommen er et eksempel på en såkalt autoimmun sykdom hvor årsaken til antistoffdannelsen er ukjent. De fleste med Graves sykdom har en mild sykdom.

Ved Graves sykdom er skjoldkjertelen som regel diffust forstørret. Det økte nivået av hormoner kan medføre øyeforandringer som gir pasienten et litt stirrende blikk. Dessuten, 20 til 25 prosent får litt utstående øye fordi vev i den trange øyehulen sveller opp og skyver øynene fremover. 

Graves sykdom kan opptre familiært, og tilstanden kan være forbundet med andre autoimmune sykdommer.

Tyreoiditt. Mild hypertyreose kan skyldes en akutt betennelse i skjoldkjertelen, såkalt tyreoiditt. Det finnes flere former for tyreoiditt.

Postpartumtyreoiditt forekommer etter fødsel (postpartum = etter fødsel). Tilstanden angis å forekomme hos fem til ti prosent, hyppigst en til fire måneder etter fødselen. Tilstanden er ofte mild og forbigående, og kan i en kort periode gå over i lavt stoffskifte (hypotyreose) før det hele glir over. 70 prosent av pasienter med postpartumtyreoiditt har positiv familiehistorie eller påvisbare antistoffer mot et stoff i skjoldkjertelen (anti-TPO).

Hashimotos tyreoditt er en annen betennelsestype som er karakterisert ved høyt stoffskifte tidlig i sykdomsutviklingen. Det dannes etterhvert et struma. Etter en tid går tilstanden over i lavt stoffskifte (hypotyreose).

Subakutt (De Quervains) tyreoditt er en tredje type tyreoiditt. Den er virusbetinget og oppstår oftest etter en luftveisinfeksjon. Tyreoiditten gir smerte i skjoldkjertelen fortil på halsen, feber, slapphet, høy blodsenkning og CRP. Det oppstår raskt symptomer på høyt stoffskifte etter som hormoner lekker fra en betent kjertel. Symptomene går som regel tilbake i løpet av noen måneder.

Blant eldre skyldes hypertyreose oftere at deler av skjoldkjertelen mister sin følsomhet for TSH og går over til egen (autonom) produksjon av tyroksin i hormonaktive knuter (toksisk knutestruma eller enkeltknute toksisk struma). I noen områder av verden forekommer jodmangel (ikke i Norge), noe som kan forårsake struma.

Andre forhold som kan forårsake høyt stoffskifte, er medikamenter (amiodaron, overbehandling med tyroksin) og overdrevent inntak av jod (blant annet fra helsekostprodukter). Noen bruker tyroksin i et forsøk på å gå ned i vekt, men slik bruk frarådes på det sterkeste.

Forrige side Neste side