Informasjon

Høyt stoffskifte, hypertyreose

Temaside om Korona

Diagnosen

Sykehistorien med de typiske symptomene gir ofte sterk mistanke om denne diagnosen. Ved legeundersøkelsen kan det påvises et lett struma og pasienten virker rastløs, snakker hurtig, huden er fuktig og varm, pulsen er rask, det foreligger en lett skjelving og noen har litt utstående øyne.

Målinger av hormonet TSH sammen med fritt T4 (FT4) viser forhøyede verdier og vil i de fleste tilfeller bekrefte diagnosen. Påvisning av antistoffer i blodet bidrar til å fastslå årsaken til forhøyet stoffskifte. Funn av TRAS tyder på Graves sykdom. Funn av et annet antistoff, anti-TPO, er typisk for tyreoiditter, men forekommer også hos halvparten av pasientene med Graves sykdom.

Andre undersøkelser som kan være aktuelle, er scintigrafi. En undersøkelse der det sprøytes inn en liten mengde radioaktivt jod som samler seg opp i skjoldkjertelen. Scintigrafi gjør det mulig for legen å se hvor aktiv skjoldkjertelen er i produksjonen av stoffskiftehormoner, og for å avdekke eventuelle hormonproduserende knuter i kjertelen. Ved lavt eller normalt stoffskifte er scintigrafi uaktuelt.

Forrige side Neste side