Informasjon

Høyt stoffskifte, hypertyreose

Temaside om Korona

Behandling

Hypertyreose kan behandles med en av tre metoder: (1) medikamenter, (2) radioaktiv bestråling eller (3) kirurgi. Valg av behandlingsmetode avhenger av alder, størrelsen på skjoldkjertelen, om det foreligger knutestruma og den generelle helsetilstanden.

Bestråling eller kirurgi ender i de fleste tilfeller med at skjoldkjertelen blir permanent ødelagt og produserer for lite hormon. Du får da lavt stoffskifte (hypotyreose), og kroppen må tilføres tyroksin daglig i tablettform resten av livet.

stoffskiftemedisiner
Animasjon om stoffskiftemedisiner

Medikamenter

Førstevalg i behandlingen av hypertyreose, spesielt hos yngre mennesker, er medikamentell behandling. Også eldre voksne behandles i noen tilfeller med medikamenter. Medisinen som brukes, er såkalte tyreostatika. De virker ved å hemme dannelsen av tyroideahormonene og fører til normalisering av stoffskiftet i løpet av noen uker. Som regel pågår slik behandling i seks til 24 måneder. Hos personer med Graves sykdom opplever omtrent halvparten at symptomene kommer tilbake en tid etter at behandlingen har stanset, og kuren må da gjentas.

I sjeldne tilfeller (0,1-0,5 prosent) kan medisinen forårsake svikt i produksjonen av blodceller (agranulocytose). Av den grunn er det viktig at personer som behandles med tyreostatika, tar kontakt med lege i forbindelse med infeksjoner, spesielt øvre luftveisinfeksjoner - for å få målt mengden hvite blodlegemer i blodet.

Betablokkere en en type medisin som ofte brukes til å dempe sjenerende plager som hjertebank og skjelvinger. Ved forbigående betennelser i skjoldkjertelen (tyreoiditt) er dette ofte den eneste behandlingen som kreves, fordi hormonproduksjonen med tiden vil bli normal av seg selv. Behandlingen er kun lindrende og pågår så lenge det er behov for å dempe symptomene.

Radioaktiv behandling

Ved radiojodbehandling tilføres kroppen radioaktivt jod. Siden alt jod samles i skjoldkjertelen, vil dette føre til at kjertelen ødelegges, uten at andre strukturer i kroppen skades. Det er en trygg og god behandling. Behandlingen brukes mest hos kvinner etter overgangsalderen, og hos menn over 40 år når annen behandling svikter. I USA er behandlingen mer utbredt, også i Europa benyttes den nå stadig oftere også hos pasienter i yngre aldersgrupper.

Radiojodbehandling er effektiv, sikker og rimelig. Full effekt kommer i løpet av fire til tolv uker. 80-90 prosent vil få normalt stoffskifte etter åtte uker med én dose, mens resten vil kreve en eller flere ekstradoser. Behandlingen medfører etter hvert varig for lavt stoffskifte (som behandles med tyroksin tabletter). Bivirkningene er få, og behandlingen øker ikke risikoen for kreft. Barn og unge voksne, eller gravide eller kvinner som ammer, behandles ikke med radiojod.

Kirurgi

Kirurgisk fjerning av skjoldkjertelen (tyreoidektomi) er også en mulighet. Under inngrepet fjernes hele kjertelen. Kirurgi gjøres sjeldnere enn før, men metoden er særlig aktuell dersom det foreligger svulster i kjertelen, eller dersom strumaet er stort og presser på andre deler av halsen. Kirurgi tilbys også pasienter som er allergiske mot de aktuelle medisinene, eller som ikke ønsker radiojodbehandling.

Inngrepet kurerer hypertyreose i mer enn 90 prosent av tilfellene og fører til varig lavt stoffskifte. Komplikasjoner er sjeldne, men en til to prosent kan få skade på recurrensnerven (en nerve som ligger like ved kjertelen) - noe som medfører varig heshet. Det er også en fare for skade av biskjoldkjertlene under operasjon.

Forrige side Neste side