Informasjon

Høyt stoffskifte, hypertyreose

Temaside om Korona

Langtidsutsikter

Tilstandens forløp varierer fra person til person. Enkelte blir bra av seg selv, men hos de fleste vil sykdommen fortsette å utvikle seg dersom den ikke behandles. En del av komplikasjonene ved sykdommen vil også kunne vedvare til tross for at sykdommen er under kontroll. De fleste får med tiden lavt stoffskifte, mens et mindre antall kan få tilbakefall av høyt stoffskifte.

Komplikasjoner som øyeplager, hevelse rundt øynene og stirrende blikk er vanlig tidlig i forløpet, og en mindre andel får "utstående" øyne (ved Graves sykdom). Alle med høyt stoffskifte har økt risiko for atrieflimmer, som er en tilstand hvor forkamrene i hjertet slår for fort. Dette kan øke risikoen for hjerneslag i de eldre aldersgruppene.

Hvis tilstanden ikke behandles, kan hypertyreose forårsake eller forverre tilstander som angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og osteoporose (beinskjørhet).

Forrige side Neste side