Informasjon

Knutestruma

Knutestruma omfatter hele spektret fra tilfeldig oppdaget liten enkeltstående knute i skjoldkjertelen til store struma som strekker seg ned i brysthulen. Strumaet kan trykke mot luftrøret og noen utvikler høyt stoffskifte.

Temaside om Korona

Hva er knutestruma?

Struma
Struma

Simpelt struma, multiknutestruma, multinodulært struma, kolloid knutestruma og struma nodosa er varianter av samme sykdom som utvikles over tid. Tilstanden omfatter hele spektret fra tilfeldig oppdaget liten enkeltstående knute i skjoldkjertelen til store struma som strekker seg ned i brysthulen og som kan forårsake trykk mot omgivende vev - særlig luftrøret - så vel som kosmetisk besvær.

Tilstanden gir lenge ingen endringer i skjoldkjertelens hormonproduksjon (atoksisk knutestruma), men pasienten kan med tiden få økt stoffskifte, de blir hypertyreote (toksisk knutestruma). Bare unntaksvis utvikler pasienten lavt stoffskifte (hypotyreot). Kreftrisikoen angis å være cirka tre til fem prosent og er uavhengig av om kjertelen inneholder en enkel knute eller multiple knuter. Håndteringen av tilstanden er fortsatt kontroversiell.

Neste side