Informasjon

Knutestruma

Forekomst

Studier over forekomsten gir usikre tall fordi ulike definisjoner brukes. Derfor mangler vi gode data på forekomst, årsaksfaktorer og tilstandens naturlige forløp. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1996-98 fant man blant personer over 20 år at 0,4 prosent menn og 2,9 prosent kvinner hadde struma. I en britisk studie av den voksne befolkningen fant man at 15,5 prosent hadde følbart struma. I Danmark fant man følbart struma hos 9,8 prosent i en befolkning med lett jodmangel og 14,6 prosent i en befolkning med moderat jodmangel. Disse forekomsttallene økte til henholdsvis 15,0 prosent og 22,6 prosent når struma ble påvist ved ultralyd. Tilstanden er langt vanligere blant kvinner enn menn, forholdstallene varierer mellom 5:1 og 10:1.

Forrige side Neste side