Informasjon

Knutestruma

Sykdommens naturlige forløp

Vanligvis innebærer det naturlige forløpet til knutestruma at det gradvis blir større. Først er strumaet diffust forstørret, etter hvert dannes det knuter fordi ulike områder av kjertelen vokser med større hastighet enn andre områder. Strumaet kan med tiden bli så stort at det trykker mot luftrøret og det kan bli til kosmetisk sjenanse. Dog varierer det naturlige forløpet i forhold til vekst og funksjon, og det er vanskelig å angi forløpet hos den enkelte pasient. Derfor er det vanskelig å bestemme om en pasient skal følges uten behandling, eller om pasienten bør få behandling før strumaet vokser ytterligere og gir dårligere behandlingsresultat. Flere studier viser at en ikke ubetydelig andel (5-60 prosent) av de med struma opplever en spontan tilbakegang av strumaet. Det ser dessuten ut som om veksten av et knutestruma avtar med alderen (etter 40 år).

Forrige side Neste side