Informasjon

Knutestruma

Temaside om Korona

Årsaker

Årsaken til strumautvikling er sammensatt, og mange faktorer kan spille inn. Arvelig disposisjon og miljøfaktorer spiller en viktig rolle. Strumautviklingen starter som et diffust struma, men etter som strumaet vokser, vil det bli tydeligere knuter i strumaet. Veksten og eventuell samtidig utvikling av høyt stoffskifte (hypertyreose) skjer langsomt over mange år eller tiår, vanligvis via en fase med såkalt subklinisk hypertyreose og betegnes da toksisk knutestruma. Utvikling av lavt stoffskifte, hypotyreose, oppstår sjelden.

Jodmangel er fortsatt en viktig årsak til struma mange steder i verden (endemisk struma). Andre årsaker er Graves sykdom og en kronisk autoimmun betennelse i kjertelen (Hashimotos tyreoiditt). Når det gjelder familiær forekomst av struma, så vet ikke forskerne om forklaringen har med arv eller miljø å gjøre.

Forrige side Neste side