Informasjon

Knutestruma

Knutestruma omfatter hele spektret fra tilfeldig oppdaget liten enkeltstående knute i skjoldkjertelen til store struma som strekker seg ned i brysthulen. Strumaet kan trykke mot luftrøret og noen utvikler høyt stoffskifte.

Symptomer

I tidlig fase er tilstanden uten symptomer. Etter hvert kommer et synlig struma og med tiden kan det oppstå symptomer og tegn på hypertyreose (rastløs, hyperaktiv, varm, hjertebank, etc.). På det tidspunkt det eventuelt foreligger et større knutestruma, vil de fleste ha tegn på hypertyreose. Hos eldre kan tilstanden være lite symptomgivende og må diagnostiseres med blodprøver. Det er intet klart skille mellom toksisk og ikke-toksisk knutestruma.

Forrige side Neste side