Informasjon

Knutestruma

Knutestruma omfatter hele spektret fra tilfeldig oppdaget liten enkeltstående knute i skjoldkjertelen til store struma som strekker seg ned i brysthulen. Strumaet kan trykke mot luftrøret og noen utvikler høyt stoffskifte.

Viktige spørsmål

  • Hvor utbredt er strumaet?
  • Er det tegn på at strumaet klemmer mot andre organer på halsen, har pasienten økte pustevansker?
  • Foreligger det tegn til høyt stoffskifte?
  • Hvor raskt har strumaet vokst?
  • Er det mistanke om kreftutvikling?
  • Har pasienten hjertelungesykdom eller annen vesentlig sykdom i tillegg?
  • Ønsker pasienten behandling?
Forrige side Neste side