Informasjon

Knutestruma

Behandling

Formålet med eventuell behandling er å redusere eventuelle symptomer dersom strumaet klemmer andre organer (for eksempel luftrøret) og korrigere et forhøyet eller for lavt stoffskifte. Hos noen er kirurgi aktuelt fordi pasienten opplever strumaet som kosmetisk skjemmende.

Mange store struma endrer seg minimalt eller vokser langsomt. Hvis det ikke foreligger komplikasjoner, mistanke om kreftsykdom eller betydelig kosmetisk sjenanse, kan man se an tilstanden, særlig hos eldre pasienter. De bør kontrolleres en gang årlig med legeundersøkelse og blodprøver, eller oftere hvis tilstanden endrer seg.

Kirurgi er førstevalg for symptomgivende atoksisk struma. Radiojod (radioaktiv behandling) er et godt alternativ hos eldre pasienter. Legemiddel som demper hormonproduksjonen i skjoldkjertelen (tyreostatikum), gis ved uttalt hypertyreose, men er ingen endelig behandling.

Forrige side Neste side