Informasjon, tilstand

Lavt stoffskifte, hypotyreose

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet og fjerne symptomer og plager forårsaket av sykdommen. Mangelen på tyroksin fra skjoldkjertelen blir erstattet med tyroksin i tablettform (Levaxin, Euthyrox). Dosen justeres etter klinisk skjønn ut fra effekt på symptomer og plager, og med måling av TSH og FT4 i blodprøve.

Hos eldre og personer med hjertekarsykdom starter man behandlingen forsiktig og med små doser. Dosen økes langsomt med noen ukers intervall. For yngre og ellers friske personer kan man starte direkte med tilnærmet normal behandlingsdose. De fleste voksne trenger mellom 75-150 microgram tyroksin daglig for at stoffskiftet skal bli normalt. Dosen avhenger av alder, kjønn og vekt. Medisinen tas som én daglig dose, helst på tom mage, 1/2-1 time før frokost.

Det kan ta tid før kroppen normaliserer seg etter langvarig hypotyreose. Det er ikke uvanlig med 6 – 12 måneders behandling før pasienten føler seg tydelig bedre. Det tar også tid til TSH-produksjonen blir normal, og at TSH kan brukes som kontrollmarkør.

Ved hypotyreose-symptomer kan små økninger av tyroksindosen (5-10%) gi bedring, uten at stoffskifteverdiene går utenfor anbefalt område. Vedvarende symptomer kan gi mistanke om andre sykdommer, for eksempel andre autoimmune sykdommer.

Skjoldkjertelen lager både T4 - som er et forhormon - og T3 som er det aktive hormonet. Når man behandles med tyroksin (T4), omdannes dette til T3 i alle kroppens celler, og nivået av T3 i blodprøven ligger vanligvis normalt. 

Studier kan tyde på at personer som føler de ikke har tilfredsstillende effekt av tyroksin (T4) alene, kan ha nytte av tillegg med T3. Dette kan gis ved å kombinere T4 og T3 (Euthyrox eller Levaxin + Liothyronin - begge er registrerte medikamenter i Norge). Tyroksindosen må da senkes (10 – 20 prosent) og Liotyronindosen bør ikke overstige 10 ug/d.

Noen pasienter velger å bruke skjoldkjertel-ekstrakt fra svin, (Armour Thyreoid eller Thyroid Erfa - begge er uregistrerte preparat, som det må søkes godkjenning på fra Statens Legemiddelverk). Tyreoideaekstrakt inneholder relativt mye T3, og de fleste får bivirkninger i form av høyt stoffskifte. Man bør derfor gi litt lavere dose tyreoideaekstrakt og kombinere med tyroksin (Euthyrox eller Levaxin). Dersom man prøver tillegg med T3, anbefales det å starte forsiktig og følge opp tett i samråd med fastlegen (eget doseringsskjema).

Ved graviditet er det spesielt viktig at stoffskiftet er stabilt og normalt. Det anbefales god kontroll før graviditetens start, og månedlig prøvekontroll og dosehøyning i samråd med lege. Det frarådes bruk av Liothyronin eller tyreoideaekstrakt under svangerskap.

stoffskiftemedisiner
Animasjon om stoffskiftemedisiner
Forrige side Neste side