Informasjon, tilstand

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Råd ved behandling for hypotyreose

  1. Tyroksin tabletten bør tas fastende, til samme tid hver dag, helst om morgenen
  2. Glemt tablett bør tas igjen, slik at ukedosen blir rett
  3. Kontroll av FT4 gjøres medikamentfastende, og helst til samme tid hver gang. TSH påvirkes mindre av tablettinntaket. Be om kopi av prøvesvarene og følg verdiene selv.
  4. Optimal behandling skal gi normalt stoffskifte i kroppen. FT4 anbefales i øvre halvdel og TSH i nedre halvdel av referanseområdet.
  5. Fininnstilling av tyroksindosen kan forsøkes, selv om TSH og FT4 ligger normalt. Dosejustering med 25 - 50 ug/uke kan gi god klinisk effekt uten at laboratorieverdiene havner utenfor anbefalt område.
  6. Vedvarende symptomer kan gi mistanke om andre sykdommer, spesielt annen autoimmun sykdom
  7. Ved start av nytt medikament som skal brukes over tid - kortison - østrogen - hjertemedisiner – allergimedisin osv, bør tyreoideaverdiene kontrolleres etter 8 uker og tyroksindosen finjusteres
  8. Det finnes ingen vitenskapelig støtte for T3 behandling som tillegg til tyroksin. Dette inkluderer også behandling med tyreoideaekstrakt fra dyr. Om behandling gis, bør T3-dosen være lav og oppdelt over dagen, for å unngå bivirkninger og for lav TSH. Dersom behandlingen ikke leder til bedring, bør behandlingen med T3 eller tyreoideaekstrakt avsluttes.
  9. Behandling som gir lav TSH, gir økt risiko for hjertesykdom, benskjørhet, senilitet og forkortet livslengde hos eldre.
Forrige side Neste side