Informasjon

Myksødemkoma

Myksødemkoma er sjelden i våre dager. Tilstanden kan oppstå etter langvarig, udiagnostisert lavt stoffskifte og som følge av en eller annen stressituasjon.

Hva er myksødemkoma?

Skjoldkjertel
Skjoldkjertel

Myksødemkoma defineres som et alvorlig tilfelle av lavt stoffskifte (hypotyreose) som fører til svekket bevissthet, lav kroppstemperatur og andre symptomer som følge av langsommere funksjon i mange organer. Årsaken er som regel en akutt forverring av en udiagnostisert eller ubehandlet hypotyreose utløst av en eller annen stressfaktor. Myksødemkoma er en akuttmedisinsk tilstand med høy dødelighet. Tidlig erkjennelse av diagnosen og behandling er avgjørende for å overleve.

Tilstanden er meget sjelden i våre dager. Den opptrer oftest hos eldre, særlig eldre kvinner, med langvarig udiagnostisert og/eller ubehandlet hypotyreose.

Årsaker

Myksødemkoma skyldes i utgangspunktet en av de vanlige årsakene til hypotyreose, særlig kronisk autoimmun betennelse i skjoldkjertelen (tyreoiditt), en tilstand som utvikles langsomt over tid. Det lave stoffskiftet gjør at funksjonen til ethvert organsystem i kroppen og aktiviteten til mange stoffskifteprosesser er nedsatt. Ved alvorlig hypotyreose kan dette føre til en livstruende tilstand.

Animasjon om skjoldkjertelesykdom

I våre dager oppdages de fleste tilfeller av lavt stoffskifte lenge før det er risiko for utvikling av myksødemkoma. Behandling med skjoldkjertelhormon forhindrer at denne tilstanden oppstår. En sjelden gang skjer det likevel at diagnosen overses og/eller at behandlingen neglisjeres, og da er muligheten for at myksødemkoma kan oppstå, tilstede.

Den akutte tilstanden myksødemkoma utløses som regel hos en pasient med alvorlig lavt stoffskifte som utsettes for en stress-situasjon. Det kan være infeksjon, operasjon, opiatbruk, skade, hjertesvikt, mage- eller tarmblødning, hjerneslag, avkjøling eller behandling med psykofarmaka.

Diagnostikk

Hos en del pasienter er sykdomsbildet så typisk at diagnosen er enkel. Hos andre er diagnosen usikker og må bekreftes ved å måle mengden stoffskiftehormoner i blodet (TSH og fritt T4).

Hovedsymptomene er svekket bevissthet og lav kroppstemperatur. Andre typiske symptomer og tegn er det vi forbindet med lavt stoffskifte, som lavt blodtrykk, langsom puls, raskt åndedrett og lave blodverdier med natrium og lavt blodsukker. Kramper kan forekomme.

Ofte foreligger infeksjon eller annen akutt sykdom som har utløst tilstanden.

Behandling

Behandlingen må starte så raskt som mulig. Mistanke om diagnosen er god nok grunn til å starte behandling. Den viktigste behandlingen består i hurtig tilførsel av skjoldkjertelhormon, tyroksin, som raskt hever hormonnivået i kroppen. Slik behandling er ikke ufarlig, den kan utløse hjerteinfarkt og den kan føre til atrieflimmer. På den annen side, om en ikke raskt får korrigert hormonnivået i kroppen, er risikoen høy for en dødelig utgang på tilstanden.

Behandlingen med tyroksin gis direkte i blodet. Den syke observeres på en intensivenhet på sykehuset, og vedkommende overvåkes nøye når det gjelder hjerte, åndedrett, blodtrykk, temperatur. Eventuell infeksjon behandles med antibiotika og det gis intravenøs væske- og næringstilførsel.

Prognose

Dødeligheten er 30-50 prosent hos eldre pasienter, og de med hjerte- og karsykdom har høyest risiko.

Vil du vite mer?