Informasjon

Skjoldkjertelbetennelse etter svangerskap

Skjoldkjertelbetennelse, tyreoiditt, etter graviditet er hos de fleste en forbigående betennelse i skjoldkjertelen etter en barnefødsel. Tilstanden vil kunne gi økt stoffskifte en periode før stoffskiftet blir lavt. Omtrent 90 prosent gjenvinner funksjonen i kjertelen innen ett år.

Hva er postpartum tyreoiditt?

En tyreoiditt, skjoldkjertelbetennelse, er en akutt eller kronisk betennelsesforandring i skjoldkjertelen, glandula thyreoidea, av ulike årsaker - fra infeksiøse til autoimmune. Innen ett år etter et gjennomgått svangerskap (postpartum) utvikler noen kvinner en autoimmun betennelse i skjoldkjertelen. Tilstanden kan også oppstå etter en abort.

Skjoldkjertelen, glandula thyreoidea

Postpartum tyreoiditt er en spesiell form for autoimmun tyreoiditt som opptrer like etter fødselen. Den forløper i to faser. I den første fasen medfører tilstanden et forbigående høyt stoffskifte med varighet en til tre måneder. I den andre fasen avtar stoffskiftet og blir forbigående lavt over en periode på fra en til fire måneder, såkalt hypotyreose. Spontan bedring skjer i de fleste tilfeller.

Postpartum tyreoiditt er nært beslektet med Hashimotos tyreoiditt.

I 70 prosent av tilfellene finnes det andre familiemedlemmer som har hatt liknende betennelse i skjoldkjertelen. I USA er det funnet at forekomsten blant nybakte mødre varierer mellom en prosent og ni prosent, og blant kvinner med type 1-diabetes er forekomsten hele 25 prosent.

Årsak

Postpartum tyreoiditt oppfattes i dag som en akutt presentasjon av en underliggende kronisk autoimmun sykdom i skjoldkjertelen. Som ved Hashimotos tyreoiditt påvises antistoffer mot kjertelen (anti-TPO). Antistoffene angriper kjertelvevet, noe som i den tidlige fasen fører til at opplagret skjoldkjertelhormon (tyroksin) skilles ut i større mengder enn det kroppen trenger. Dermed oppstår en periode med høyt stoffskifte. Etter som lagrene tømmes, skifter tilstanden over til å preges av et lavt stoffskifte fordi kjertelvevet er skadet og kjertelen ikke klarer å produsere nok hormon.

Hos de fleste er postpartum tyreoiditt en forbigående tilstand, men en andel utvikler varig nedsatt skjoldkjertelfunksjon.

Symptomer

Postpartum tyreoiditt er oftest en mild tilstand uten særlige symptomer. Høyt stoffskifte, hypertyreose, oppstår en til seks måneder etter fødsel og varer i en til to måneder. Lavt stoffskifte, hypotyreose, kommer fire til åtte måneder etter fødselen og varer i fire til seks måneder.

Perioden med høyt stoffskifte gir forholdsvis milde symptomer som hjertebank, irritabilitet og varmeintoleranse. Perioden med lavt stoffskifte er karakterisert ved generell slapphet, nedsatt intellektuell funksjon eller depresjon og kuldeintoleranse.

Humørsvingninger som oppleves etter fødselen, kan muligens være forårsaket av postpartumtyreoiditt.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen og unormale blodprøver.

Ved utvendig undersøkelse av halsen finner legen hos de fleste et lite, uømt struma - en hevelse fortil på halsen. Blodprøver viser forhøyet (fase 1) eller for lavt (fase 2) nivå av skjoldkjertelhormonet tyroksin (FT4 og FT3). Hormonet TSH vil være lavt ved høyt tyroksin, og TSH vil være høyt ved lavt tyroksin. Hos 70 prosent påvises antistoffer mot skjoldkjertelen, anti-TPO. Blodsenkningen (SR) er normal.

Det er sjelden aktuelt å gå videre med diagnostikk.

Behandling

Målet med behandlingen er å mildne eventuelle symptomer og tilføre tyroksin i tablettform hvis det er klare tegn på lavt stoffskifte.

Mildt forhøyet stoffskifte behøver sjelden behandling, men ved uttalte symptomer er betablokker aktuelt. Betablokker kan også brukes av kvinner som ammer. Behandling i fasen med lavt stoffskifte er vanligvis heller ikke nødvendig, men hvis fasen blir langvarig eller uttalt, kan tyroksintilskudd vurderes. Man vil forsøke å trappe ned og senere stanse behandlingen etter cirka seks til tolv måneder.

Prognose

I løpet av ett år vil 90 prosent gjenvinne normal funksjon i skjoldkjertelen. En kvinne som har hatt postpartum tyreoiditt én gang, vil ha 70 prosent sjanse for tilbakefall ved senere svangerskap. Opptil 20-25 prosent av kvinner med postpartum tyreoiditt kan utvikle varig hypotyreose etter tre til fem år.

Vil du vite mer?