Informasjon

Tyreoiditt

Tyreoiditt er en betennelse i skjoldkjertelen (tyreoidea). Det kan være ulike årsaker og former for tyreoiditt. Tilstanden kan gi både forhøyet og for lavt stoffskifte.

Temaside om Korona

Tyreoidea

Thyreoideakjertelen

Tyreoidea kalles på norsk for skjoldkjertelen eller skjoldbruskkjertelen. Den er plassert nedad fortil på halsen, like nedenfor skjoldbrusken. Kjertelen produserer hormonet tyroksin i to forskjellige former, T4 og T3. Hovedfunksjonen til tyreoidea er regulering av stoffskiftet i kroppen ved hjelp av tyroksin. T3 er mer biologisk aktivt enn T4. En andel av sirkulerende T3 produseres ved at nyrene omdanner T4 til T3.

Tyreoiditt

Dette er den vanligste sykdommen i tyreoideakjertelen. En tyreoiditt er en betennelse i kjertelen. Årsakene til betennelsen kan være mange.

  • Autoimmun reaksjon, dvs. at kroppens eget immunsystem danner antistoffer som angriper cellene i kjertelen. Dette er den hyppigste årsaken til tyreoiditt. Det forekommer flere ulike typer autoimmune tyreoiditter. 
  • Infeksjoner, oftest forårsaket av virus, men bakterier kan også være årsak.
  • Andre tilstander: Noen kroniske sykdommer som sarkoidose og amyloidose kan forårsake tyreoiditt. Tilstanden kan også oppstå etter strålebehandling eller fysisk skade.
  • Etter gjennomgått svangerskap, postpartum tyreoiditt.

Kvinner er klart mer utsatt for å få tyreoiditt enn menn.

skjoldkjertelsykdom
Animasjon om skjoldkjertelsykdom

Sykdomsforløpet

Ved kronisk autoimmun tyreoiditt, Hashimotos tyreoiditt, som er den hyppigste formen for tyreoiditt, debuterer sykdommen med lavt stoffskifte, og tilstanden vil etter hvert kreve behandling med tyroksin. Hashimotos tyreoiditt er seks ganger vanligere blant kvinner enn menn. Årlig oppstår 1 tilfelle per 2000 innbyggere. Det kan foreligge en familiær disposisjon.

En tyreoiditt som oppstår i etterkant av et svangerskap, en postpartum tyreoiditt, vil vanligvis forløpe slik at stoffskiftet i starten er for høyt. Det skyldes at kjertelen tømmer lagrene sine for tyroksin, mer enn det kroppen behøver. Denne fasen kan vare fra én til seks måneder og etterfølges av en fase med for lav produksjon og utskillelse av tyroksin før tilstanden hos de aller fleste normaliseres av seg selv.

Andre former for tyreoiditt har liknende forløp.

Symptomer

Symptombildet kan variere alt etter hva som er årsaken. Noen kan ha lokale symptomer i form av smerter, hevelse og ømhet på halsen. Enkelte kan bli syk med feber og nedsatt allmenntilstand. De aller fleste har imidlertid små eller moderate plager.

Stoffskiftet vil påvirkes hos de fleste.

Hos noen gir tilstanden forhøyede tyroksinverdier tidlig i forløpet - høyt stoffskifte, hypertyreose. Det kan gi seg utslag i vekttap, skjelvinger, svetting, rastløshet og rask puls.

Senere kan tilstanden preges av for lave mengder tyroksin i blodet - lavt stoffskifte, hypotyreose. Det kan føre til uregelmessig menstruasjon, tendens til å fryse, heshet, treg mage, smerter i ledd og hevelse i huden.

Hos andre er det ikke noe typisk mønster med høyt stoffskifte først og lavt stoffskifte senere.

Diagnosen

Diagnosen bygger på pasientens symptomer, enten ved lavt eller høyt stoffskifte, og på resultater av blodprøver.

  • Høyt stoffskifte er karakterisert ved hjertebank, rastløshet, varmefølelse.
  • Lavt stoffskifte er karakterisert ved langsom puls, treghet, tørr hud, tørt hår, kuldefølelse.

I noen tilfeller foreligger et struma, en hevelse på nedre del av halsen. En sjelden gang er skjoldkjertelen øm når man trykker på den.

Målingene av hormonene tyroksin (T4) og tyreoideastimulerende hormon (TSH) avviker fra det normale. Dersom stoffskiftet er høyt, vil tyroksin være høy og TSH lav. Dersom stoffskiftet er lavt, vil tyroksin være lav og TSH høy. Blodsenkningen kan være forhøyet ved en bestemt form for tyreoiditt (smertefull subakutt tyoreoiditt). Det kan hos mange påvises antistoffer i blodet (anti-TPO) mot skjoldkjertelen.

Behandling

Behandlingen er avhengig av hvilke funn legen har gjort og hvilke symptomer du har. Påvises lave verdier av tyroksin, og dette besværer deg, vil du få tilskudd av tyroksin (Levaxin eller Euthyrox tabletter). Sjeneres du sterkt av skjelvinger og rask puls, kan du få medisiner (betablokker) som demper slike ubehag. Ved uttalte allmennsymptomer kan man gi kortison. Forbigående smerter eller ubehag i kjertelen behandles med milde smertestillende midler uten resept.

Det er sjelden nødvendig å behandle et for høyt stoffskifte med hormondempende midler.

Prognose

Prognosen er god. Alt etter hvilken form for tyreoiditt du har, vil legen din kunne si hvordan forløpet vil bli. Mange av tyreoidittene går over av seg selv. Andre igjen gir varig nedsatt stoffskifte som krever livslang behandling med tyroksin tabletter. I mange tilfeller går det cirka ett år før man kan avgjøre om tilstanden går tilbake av seg selv.

Vil du vite mer?