Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose - er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt, uten at personen har tydelige symptomer eller plager forenlig med lavt stoffskifte

Hvordan styres kroppens stoffskifte?

Kroppens stoffskifte reguleres nøye gjennom et samarbeid mellom senter i hjernen (hypotalamus), hjernevedhenget (hypofysen) og skjoldkjertelen (tyreoidea). 

Skjoldkjertelen lager tyroksin (T4 og T3), og produksjonen reguleres gjennom nært samarbeid med hypofysen (styringssentral i hjernen), via tyreoidea-stimulerende hormon (TSH).

skjoldkjertelsykdom
Animasjon om skjoldkjertelsykdom

Hypofysen registrerer til enhver tid stoffskiftet og tyroksinmengden i blodet. Om stoffskifteverdiene i blodbanen blir for lave, dannes det mer TSH, som igjen vil stimulere tyreoidea til å produsere mer T4 og T3.

Når TSH begynne å stige, vil skjoldkjertelen en periode kunne opprettholde normal produksjon av tyroksin, slik vi ser ved subklinisk hyporeose. Om tyreoideafunksjonen avtar ytterligere,vil tyreoideaverdiene gradvis synke, til tross av maksimal TSH stimulering. Vi får da manifest hypotyreose (primær hypotyreose).

Ved autoimmun sykdom i skjoldkjertelen dannes antistoff (anti-TPO) samtidig som kjertelens evne til å lage tyroksin svekkes.

Ved langvarig lavt tyroksin i kroppen vil økte mengder TSH stimulere skjoldkjertelen slik at den vokser og personen får struma. 

Neste side