Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose - er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt, uten at personen har tydelige symptomer eller plager forenlig med lavt stoffskifte.

Hvordan styres kroppens stoffskifte?

Kroppens stoffskifte reguleres nøye gjennom et samarbeid mellom et senter i hjernen (hypotalamus), hjernevedhenget (hypofysen) og skjoldkjertelen (tyreoidea). Et tyreoidea-stimulerende hormon (TSH) skilles ut fra hypofysen og stimulerer skjoldkjertelen til å produsere hormonet tyroksin, som finnes i to utgaver: T4 og T3. 

Hypofysen registrerer til enhver tid stoffskiftet og tyroksinmengden i blodet. Om stoffskifteverdiene i blodbanen blir for lave, dannes det mer TSH, som vil stimulere tyreoidea til å produsere mer T4 og T3.

Animasjon om skjoldkjertelsykdom
Neste side