Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Hva er subklinisk hypotyreose?

Subklinisk hypotyreose er en tilstand hvor hormonet TSH er lett forhøyet mens T4 er normalt, og uten at det samtidig er tegn til at pasienten plages med symptomer på lavt stoffskifte. 

Subklinisk hypotyreose kan være en forløper til sykdommen lavt stoffskifte, som kalles hypotyreose. 

Ved subklinisk hypotyreose foreligger en beskjeden underproduksjon av tyroksin. Den nedsatte produksjonen i skjoldkjertelen får TSH til å stige litt over normalt nivå. For en periode kan skjoldkjertelen på den måten stimuleres til å opprettholde normal produksjon av tyroksin. Om tyreoideafunksjonen avtar ytterligere, vil tyroksinverdiene gradvis synke til tross for økt TSH stimulering. Vi får da en manifest hypotyreose. 

Ved autoimmun sykdom i skjoldkjertelen dannes antistoff (anti-TPO) og en autoimmuin inflammasjon i kjertelen reduserer dens evne til å produsere tyroksin.

Ved langvarig lavt tyroksin i kroppen vil økte mengder TSH stimulere skjoldkjertelen slik at den vokser, og personen får struma. 

Forrige side Neste side