Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose - er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt, uten at personen har tydelige symptomer eller plager forenlig med lavt stoffskifte

Hva er subklinisk hypotyreose?

Subklinisk betyr at det ikke gir symptomer, og heller ikke er mulig å oppdage ved vanlig legeundersøkelse. Tilstanden påvises ved at TSH er lett forhøyet. Hypofysen oppfatter stoffskiftet som for lavt, selv om hormonverdiene måles innenfor normalområdet.

Subklinisk hypotyreose kan forekomme som en forbigående tilstand etter annen sykdom og periode med dårlig ernæring. Kan også ses etter forbigående betennelse i tyreoidea (subakutt tyreoiditt). 

Ved lavt jodinntak ses subklinisk hypotyreose, men her vil personen også kunne ha symptomer på lavt stoffskifte. 

Hyppigste årsak til subklinisk hypotyreose er begynnende autoimmun tyreoiditt, som bekreftes ved at anti-TPO måles forhøyet. Tilstanden kan også ses ved postpartum (etter fødsel) tyreoiditt. Disse kvinnende har også høy anti-TPO.

Personer som bruker helsekostpreparater med høyt jodinnhold (sjøtang – kelp), vil kunne få subklinisk hypotyreose, som etter hvert kan normalisere seg når kosttilskuddet ikke lenger brukes.
Iblant finner man forbigående subklinisk hypotyreose om det tas screeningprøver på friske personer uten plager.

Forrige side Neste side