Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Diagnose

Diagnosen stilles ved blodprøve. Man finner forhøyet TSH (mellom 3,6 og 10 mIE/L), og normal FT4, ofte uten sikre symptomer eller tegn på hypotyreose. Om anti-TPO er forhøyet, er det et tegn på en underliggende autoimmun tyreoiditt.

Tilstanden er forholdsvis hyppig. I den såkalte HUNT-studien fra Nord-Trøndelag fant man at 3,7 prosent av mennene og 5,1 prosent av kvinnene hadde subklinisk hypotyreose. Tilstanden blir hyppigere med økende alder, og den ble funnet hos cirka ti prosent med alder over 80 år.

Forrige side Neste side