Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Behandling

Det har vært diskutert hvorvidt subklinisk hypotyreose skal behandles. Hos noen vil en slik tilstand gå tilbake til det normale uten behandling.

Subklinisk hypotyreose kan være en forløper til, eller et tidlig stadium av for lavt stoffskifte (primær hypotyreose). Personen kan ha diffuse symptomer, som ikke nødvendigvis gir mistanke om lavt stoffskifte. Ubehandlet vil opptil fem prosent hvert år utvikle manifest hypotyreose

Noen grupper med subklinisk hypotyreose bør behandles. Dette gjelder gravide i utvalgte situasjoner, ved skjoldkjertelbetennelse etter fødsel, etter operasjon eller strålebehandling av skjoldkjertelen, ved svært høye verdier av TSH og kvinner som er under behandling eller utredning for barnløshet. Lavt stoffskifte hos mor kan være skadelig for fosterutviklingen, og kan svekke fruktbarheten. Behandling med tyroksin bør startes før en graviditet, og stoffskiftet holdes normalt gjennom hele graviditeten.

Det anbefales å behandle personer som har en tydelig forhøyet risiko for å få koronar hjertesykdom (angina, hjerteinfarkt), da lavt stoffskifte øker nivået av de uheldige fettstoffene i blodet.

Subklinisk hypotyreose bør også behandles hos personer som har symptomer på lavt stoffskifte - som for eksempel slitenhet, tretthet, treg mage, depresjonstendens, spesielt om personen har autoimmun tyreoiditt, med forhøyet anti-TPO.

Det anbefales også behandling av subklinisk hypotyreose hos personer med forstørret skjoldkjertel (struma), og etter gjennomgått skjoldkjertelbetennelse.

Kvinner som får postpartum tyreoiditt (skjoldkjertelbetennelse etter fødsel) og subklinisk hypotyreose, anbefales også behandling med tyroksin.

Kostholdet bør vurderes med tanke på jodinntak. Personer som ikke bruker melk eller melkeprodukter (ost), og heller ikke spiser saltvannsfisk, risikerer å ha jodmangel som årsak til subklinisk hypotyreose. Hos disse anbefales kostomlegging, eller tilskudd i form av vitamintabletter som inneholder jod. Daglig jodbehov er cirka 150 µg hos voksne, cirka 250 µg hos gravide og ammende.

Forrige side Neste side