Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Hjelper det å behandle?

Opptil fem prosent av personer med subklinisk hypotyreose vil hvert år utvikle for lavt stoffskifte. Hos personer med autoimmun tyreoiditt vil man kunne forebygge denne utviklingen ved å starte behandlingen før stoffskiftet blir for lavt. Mange av disse personene har diffuse symptomer som går over ved behandling. Hos personer som har fått struma, vil man også kunne se at kjertelens størrelse etter hvert normaliseres.

I noen situasjoner, med subklinisk hypotyreose og uspesifikke symptomer, kan både pasient og lege være usikre på nytten av behandling. I slike tilfeller kan man prøve behandling med tyroksin i ett halvt års tid, og deretter gjøre en vurdering av situasjonen. Dersom pasienten føler tydelig framgang, fortsettes behandlingen. Dersom man ikke kan registrere noen sikker bedring, kan behandlingen avsluttes og stoffskiftet heller følges videre.

Argumentene mot å behandle er kostnader, og risikoen for at man unødvendig vil behandle noen mennesker. Hos eldre tyder forskning på at behandlingen med tyroksin kan være skadelig om dosen blir for høy. Dette gir økt fare for å utvikle hjerterytme-forstyrrelser, hyppigst forkammerflimmer (atrieflimmer). Oppfølging og kontroller er nødvendig enten man velger å behandle, avslutter behandling eller avventer utviklingen.

Dersom man velger å ikke behandle, anbefales det å følge opp med måling av stoffskifteprøver en til to ganger hvert år. Noen pasienter utvikler "ekte" hypotyreose og må ha behandling. Hos andre forsvinner tilstanden av seg selv, og hos noen forblir TSH forhøyet uten at stoffskiftet noen gang blir for lavt.

Forrige side Neste side