Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Forekomst

I den store befolkningsstudien i Nord-Trøndelag (HUNT-studien) fant man lett forhøyet TSH (4-10 mU/l) kombinert med normal verdi av tyroksin (FT4) hos 3,6% av mennene og 4,8% av kvinnene, alle aldre sett under ett. Med økende alder ble tilstanden langt vanligere: 11,3% av menn og 8,2% av kvinner over 80 år.

I Danmark forekommer subklinisk hypotyreose hos omkring 2% av befolkningen - noe avhengig av jodinntak. Tilstanden er hyppigere hos kvinner enn hos menn (4:1) og blir hyppigere med alderen. I Danmark er forekomsten av subklinisk hypotyreose hos kvinner mellom 60-65 år omkring 8% og hos menn i samme aldersgruppe 2%.

Forrige side Neste side