Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Årsaker

Den vanligste forklaringen er en kronisk autoimmun tyreoiditt. Det er en kronisk betennelse i skjoldkjertelen som skyldes at kroppens forsvarssystem mot infeksjoner, immunsystemet, angriper eget vev, en autoimmun sykdom. Ved denne tilstanden ses subklinisk hypotyreose som et overgangsfenomen i utviklingen av åpenbar kronisk autoimmun tyreoiditt med lav T4 og høy TSH. Noen pasienter med autoimmun tyreoiditt kan imidlertid ha subklinisk hypotyreose i årevis før stoffskiftet blir så lavt at det gir plager - og hos noen går tilstanden tilbake av seg selv.

Lett forhøyet TSH og normalt tyroksin-nivå i blod kan også ses ved utilstrekkelig behandling av lavt stoffskifte, i en periode etter behandling for høyt stoffskifte, etter tidligere strålebehandling av halsen, og i forbindelse med bruk av medisiner som hemmer skjoldkjertelen.

Forrige side Neste side