Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Diagnostikk

Per definisjon har pasienter med subklinisk hypotyreose ingen symptomer eller funn ved legeundersøkelsen. Av blodprøvene er det kun TSH som er forhøyet, mens tyroksin er normalt. I ulike studier er subklinisk hypotyreose likevel blitt forbundet med symptomer på lavt stoffskifte som tørr hud, kuldeintoleranse, økt risiko for hjerteinfarkt, men her er det altså stor usikkerhet. Eldre har generelt færre hypotyreosesymptomer enn yngre.

Dersom du har fått målt forhøyet TSH, bør en slik måling gjentas etter 3-6 måneder for å eliminere forbigående TSH-stigning.

Forrige side Neste side