Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Behandling

I de fleste tilfeller skal tilstanden ikke behandles, men følges med regelmessige kontroller.

Eventuell behandling av tilstanden er omstridt. Det gjelder pasienter med TSH-verdier i området 5-10 mIE/l. Bevisene for effekt av behandling er svake. Argumenter for behandling er å forhindre utvikling av symptomgivende lavt stoffskifte, å bedre kolesterolprofilen og dermed redusere risikoen for hjertekarsykdom, samt å drive tilbake eventuelle symptomer som måtte foreligge. Argumenter mot behandling er kostnader, sannsynligheten for at mange pasienter behandles uten å ha noen nytte av det og bivirkninger.

Konklusjonen fra samleanalyser er at det ikke er tilstrekkelig bevis til å anbefale rutinemessig behandling av subklinisk hypotyreote pasienter med TSH under 10 mU/L.

Spesielle grupper som bør behandles

Det er enighet om at tilstanden bør behandles i noen situasjoner:

  • Gravide
    • Såfremt det påvises subklinisk hypotyreose hos gravide eller hos kvinner som planlegger å få barn, bør tilstanden behandles med tyroksin. Gravide med subklinisk hypotyreose har økt risiko for fortidlig løsning av morkaken og fortidlig fødsel8. Fosteret kan utsettes for nedsatt kognitiv utvikling.
  • Diffust atoksisk struma
    • Disse bør tilbys behandling fordi TSH virker som vekstfaktor på skjoldkjertelen og vil føre til at strumaet vokser. Særlig gjelder det hvis TSH er høyere enn 10 mU/L ved flere målinger.
  • Sterkt ønske fra pasienten
    • Hvis pasienten har et sterkt ønske om behandling, bør behandling overveies.
Forrige side Neste side