Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Prognose

Pasienter med subklinisk hypotyreose har betydelig risiko for senere å få regulær hypotyreose. Risikoen stiger med stigende TSH og ved tilstedeværelse av autoantistoffer mot skjoldkjertelen. Dersom en kvinne har TSH over 5 mIE/L, men ingen antistoffer, er risikoen for at det utvikles hypotyreose ca. åtte ganger høyere enn hos bakgrunnsbefolkningen. Hos personer med en kombinasjon av høyt TSH og autoantistoffer (TPO-A) var risikoen i en engelsk studie for å utvikle hypotyreose knapt 40 ganger høyere enn hos bakgrunnsbefolkningen. Et forhøyet TSH kan også normaliseres spontant: I en engelsk undersøkelse av personer med et TSH-nivå på 5-10 mIE/L normaliserte TSH seg i løpet av ett år hos 5%.

Det er ikke vist at subklinisk hypotyreose er forbundet med risiko for demensutvikling eller depresjon.

Det er ingen økning i risikoen for å dø hos personer med subklinisk hypotyreose. Livskvaliteten synes heller ikke vesentlig endret hos subklinisk hypotyreote pasienter.

Forrige side Neste side