Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Oppfølging

Risikoen for at tilstanden skal utvikle seg videre til regulær hypotyreose, er ikke et argument for å påbegynne behandling. Pasienter med subklinisk hypotyreose bør imidlertid kontrolleres regelmessig med henblikk på vurdering av muligheten for utvikling av hypotyreose.

Forrige side Neste side