Informasjon

TSH - Tyreoideastimulerende hormon

Tyreoideastimulerende hormon utsondres fra en liten kjertel - hypofysen, som ligger på undersiden av hjernen. Hormonet stimulerer skjoldkjertelen til å produsere og skille ut skjoldkjertelhormonene tyroksin og trijodtyronin.

Hva er TSH?

Tyreoideastimulerende hormon kalles også tyrotropin eller TSH. Hormonet lages i og utskilles fra hypofysekjertelen som ligger på undersiden av hjernen. Hormonet blir ført med blodet ut i kroppen, binder seg til og stimulerer produksjonsceller (follikkelceller) i skjoldkjertelen. Disse cellene kan produsere stoffskiftehormonene tyroksin T4 og trijodtyronin T3. Ved høye verdier av tyroksin i blodet, reduseres utskillelsen av TSH fra hypofysekjertelen. Motsatt øker utskillelsen av TSH fra hypofysekjertelen ved lave verdier av tyroksin i blodet.  

Normalverdier

TSH måles i blodplasma fra en blodprøve tatt fra en vene i armen din. Dersom du bruker stoffskiftemedisin, vil legen vanligvis anbefale deg å vente med å ta dagens tablett til etter blodprøven er tatt. Verdien måles i en tusendels internasjonale enheter per liter, mIE/L.

Normalverdier for barn, kvinner og menn: 

 • Under ett år: 0,8 - 6,3 mIE/L
 • 1 til 5 år: 0,7 - 6,0 mIE/L
 • 6 til 10 år: 0,6 - 5,4 mIE/L
 • 11 til 15 år: 0,5 - 4,9 mIE/L
 • 16 til 20 år: 0,5 - 4,4 mIE/L
 • Over 20 år: 0,5 - 3,6 mIE/L

Normalområdet kan variere fra laboratorium til laboratorium avhengig av hvilken målemetode som brukes. Verdien varierer igjennom døgnet med høyere verdier om natten enn om morgenen. Derfor kan prøvesvaret ditt variere noe fra gang til gang.

Når brukes testen?

 • Ved mistanke om lavt stoffskifte, testen tas sammen med prøven fritt T4
 • Ved mistanke om høyt stoffskifte, testen tas sammen med prøven fritt T4
 • Oppfølging av pasienter som bruker stoffskiftemedisin. Samtidig kontroll av tyroksin er da ikke nødvendig
 • Kontroll etter gjennomgått betennelse i skjoldkjertelen

Vurdering av unormalt prøvesvar

TSH måles ofte sammen med stoffskifteverdien tyroksin/T4 og skal vurderes i sammenheng med denne. Ved oppfølging av behandlingen med stoffskiftemedisin eller midler mot for høy skjoldkjertelaktivitet, er det nok å måle bare TSH.

Høye verdier

 • Lavt stoffskifte gir høy TSH verdi og lave verdier av fritt T4
 • Subklinisk hypotyreose er når blodprøven viser høy TSH (opptil 10 mIE/L) og normalt fritt T4, uten at du har åpenbare symptomer på lavt stoffskifte
 • En sjelden gang er verdiene høye på grunn av hormonproduserende svulst i hypofysen
 • Enkelte legemidler (dopaminantagonister) kan gi høye TSH verdier, for eksempel litium mot bipolar lidelse eller metoklopramid mot kvalme

Lave verdier

 • Høyt stoffskifte gir lav TSH og høyt fritt T4 og/eller fritt T3
 • Svikt i hypofysen kan gi lav TSH
 • Enkelte legemidler kan gi lave verdier, blant annet behandling med kortison eller dopamin
 • Etter behandling for høyt stoffskifte kan det ta tre til fire måneder før TSH verdien har normalisert seg

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier ved lavt stoffskifte (hypotyreose) behandles med tyroksin. Behandlingsmålet er TSH mellom 0,5 og 1,5 mIE/L
 • Hos gravide med hypotyreose anbefales de første tolv ukene av svangerskapet TSH under 2,5 mIE/L og under 3 mIE/L resten av svangerskapet
 • Etter behandling for kreft i tyroideakjertelen skal TSH være enda lavere
 • Ved subklinisk hypotyreose vil legen din ta en ny kontrollprøve, først etter omkring seks måneder, deretter årlig eller etter behov, for å vurdere om det trengs oppstart av behandling
 • Lave verdier kan ha mange årsaker, og legen din vil ofte gjøre flere undersøkelser for å finne årsaken