Informasjon

Hormonutredning, endokrinologi

Endokrinologi er læren om hormonsykdommer. Hormonsykdommer er enten for høy eller for lav produksjon av hormoner. I tillegg kommer at flere av kjertlene kan bli sete for svulster.

Hva er endokrinologi?

Endokrinologi er læren om hormonsykdommer. De viktigste hormonproduserende kjertlene i kroppen er hypofysen, skjoldkjertelen (tyreoidea), biskjoldkjertlene (paratyreoidea), bukspyttkjertelen (pankreas), binyrene, eggstokkene (ovariene), testiklene hos menn. Hormonsykdommer er enten for høy eller for lav produksjon av hormoner. I tillegg kommer at flere av kjertlene kan bli sete for svulster.

Mange hormonsykdommer kan håndteres av allmennlegen, men i noen tilfeller krever utredning eller behandling ekspertise. Endokrinologer har ekspertise i hormonsykdommer. Selv om noen endokrinologer driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Mange pasienter med hormonsykdommer utredes og behandles derfor ved sykehusenes poliklinikker.

Endokrinologisk undersøkelse

Utredning for hormonsykdom består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får legen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Symptomer og tegn ved hormonsykdommer er svært mangfoldige, og de er bestemt av hvilken kjertel som fungerer unormalt.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om når plagene startet, hva de består i, hvordan de har utviklet seg, hva forverrer, hva lindrer, hvordan er formen din, tidligere sykdommer, har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket, hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige, og andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen innebærer en generell undersøkelse av hele kroppen. Hormonsykdommer påvirker nemlig de fleste av kroppens organer. Legen ser etter tegn på overaktivitet eller underaktivitet i den aktuelle kjertelen, noe som ofte gir typiske utfall.

Laboratorieundersøkelser

Et vidt spekter av prøver og undersøkelser er aktuelle å ta i utredningen av hormonsykdommer. Viktigst er blodprøver som måler konsentrasjonen av hormoner i kroppen. Noen ganger er også måling av hormonmengden i urinprøver viktig.

Bildediagnostikk

Sykdommer i hormonkjertlene krever i noen tilfeller at kjertelen avbildes. De mest brukte metodene er scintigrafi, ultralyd, CT og MR. Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg.