Informasjon

Urinsamling for mikroalbumin

Utskillelsen av albumin i urinen kan variere fra dag til dag. Det kan derfor være nødvendig å gjenta målingene.

Hva er albumin og mikroalbuminuri?

Albumin produseres i levercellene og utgjør omkring 60 prosent av proteinet i blodet. Albumin har to hovedfunksjoner:

  • Det er et protein som transporterer andre stoffer i blodet. F.eks. fettsyrer, bilirubin, kalsium, magnesium, kobber, sink, aldosteron, tyroksin, trijodtyronin og mange legemidler.
  • Det opprettholder det kolloidosmotiske trykket i plasma, det vil si at det sørger for at blodvæsken blir i blodet og ikke trekker ut i kroppens vev utenfor blodårene. 80 prosent av dette trykket kan tilskrives albumin.

I løpet av ett døgn filtreres ca. 1 gram albumin i nyrene, men nesten alt reabsorberes, føres tilbake til blodet igjen. Utskilt mengde albumin i urinen er derfor normalt under 25 mg/L. Mikroalbuminuri defineres ved verdier fra 30 til 300 mg/L. Mikroalbumin strimmeltest gir en semikvantitativ måling i det aktuelle området.

Hvorfor måles mikroalbumin?

Utskillelse av albumin (protein) i urinen kan være tegn på sykdom i nyrene eller i urinveiene. Den vanligste sykdommen som fører til albumin i urinen, er blærekatarr eller nyrebekkenbetennelse. Men dette er forbigående sykdommer, og proteinet (mikroalbuminurien) forsvinner når infeksjonen er overstått.

De fleste typer nyresykdom kan også føre til utskillelse av protein, og det er ofte uttrykk for varige skader.

Ved diabetes og sannsynligvis ved for høyt blodtrykk, vet en at nyrene gradvis kan skades. Dette er en svært langsom prosess som strekker seg over mange år. Prosessen starter med at det skilles ut (lekker ut) små mengder albumin i urinen, mindre enn det som lar seg påvise ved vanlig urinundersøkelse. Når det påvises albumin ved vanlig urinundersøkelse (strimmeltest), er sykdommen allerede kommet langt.

Mikroalbumin-undersøkelse brukes derfor ved diabetes for å kunne oppdage nyreskade på et tidlig tidspunkt hvor det fortsatt er mulig å påvirke utviklingen, forhindre eller forsinke nyreskaden, ved intensivert behandling.

Gjennomføring av urinsamling

Du skal late urinen rett før sengetid og notere tidspunktet. Denne urinen skal ikke samles. Urin som eventuelt blir latt om natta, og urinen som lates straks etter at du har stått opp, samles i samme kar/bøtte/glass. Tidspunkt for denne siste vannlatingen noteres, og det samlede volumet måles.

Ut fra det samlede volumet tas en prøve på ca. 10 ml som tas med til legekontoret eller laboratoriet. Sammen med urinprøven må det totale urinvolumet og tidsrommet for samling noteres. Utskillelsen av albumin i urinen kan variere fra dag til dag. Det kan derfor være nødvendig å gjenta målingene. Det anbefales at det bør gå minst en uke mellom hver måling.