Informasjon

Vitamin B12, kobalamin

Vitamin B12 er et vannløselig vitamin som vi hovedsakelig får tilført fra animalsk føde. B12-mangel kan gi tretthet, plager fra nervesystemet og/eller lav blodprosent.

Temaside om Korona

Hva er B12 vitamin?

B12-vitamin kalles også kobalamin, og er viktig for produksjonen av røde blodceller og for at nervesystemet skal fungere normalt. Kroppen kan ikke lage kobalamin selv, og kjøtt, fisk, sjømat og meieriprodukter er eneste kilde til kobalamin i kosten vår. 

I blodet er kobalamin bundet til to ulike proteiner, transkobalamin og haptokorrin. Transkobalamin er et transportprotein som som binder 10 til 30 prosent av vitaminet, og utgjør den aktive formen av kobalamin i blodet. Haptokorrin binder 70 til 90 prosent av vitaminet og utgjør et uvirksomt lager av kobalamin. Kobalamin lagres også i leveren.

Normalverdier

Kobalamin måles i plasma fra en blodprøve. Du trenger ikke å faste før du tar denne prøven, men dersom du tar næringstilskudd som inneholder B-vitaminer, bør du ha minst 24 timers opphold. Blodprøven som er mest brukt måler den totale verdien av kobalamin i blodet ditt, både aktiv og lagret form.

Er du gravid eller bruker du p-piller, synker mengden av lagringsproteinet haptokorrin i blodet, mens den aktive formen av kobalamin er uforandret. Blodprøven kan da vise et noe lavere nivå av kobalamin. 

Det er uenighet om hva som er optimal verdi av kobalamin i blodet og grensene for B12-mangel når det ikke foreligger symptomer. Det ser ut som om den vanlige måten å fastsetter et referanseområde, er lite egnet til å vurdere hva som er en optimal B12-vitamin status.

Mye tyder på at et optimal nivå av B12-vitamin i serum bør ligge > 250-300 pmol/L. Ved lavere nivåer kan legen måle innholdet av stoffene homocystein og metylmalonsyre i blodet, for å avgjøre mer nøyaktig om det foreligger en reell mangel.

 Når brukes testen?

 • Ved depresjon, nummenhet i huden uten klar årsak, uforklarlige nevrologiske eller psykiske plager og ved demens
 • Hos morsmelk-ernærte spedbarn med forsinket utvikling, symptomer fra nervesystemet, spisevansker, forstoppelse
 • Utredning av lav blodprosent
 • Hos pasienter i risikosonen:
  • Gravide og ammende kvinner som har et lavt eller manglende inntak av føde som består av kjøtt og andre produkter fra dyr
  • Spedbarn født av mødre med grenseverdig eller lavt nivå av B12-vitamin
  • Eventuelt spedbarn som ernæres kun med morsmelk etter 4-måneders alder  
  • Eldre voksne
  • Pasienter med langvarig betennelse i magesekken (pernisiøs anemi)
  • Alkoholikere
  • Ved langtidsbruk av enkelte legemidler: syredempende midler, metformin (mot diabetes)
  • Etter operasjoner i mage-tarmkanalen: fjernet deler av magesekk eller tynntarm, overvektsoperasjoner
  • Ved diverse kroniske mage-tarm sykdommer 

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier kan sees ved

 • Bruk av vitamin B12-tilskudd
 • Enkelte kreftsykdommer, blant annet leukemier
 • Leverskader eller dårlig nyrefunksjon
 • Hos småbarn ses ofte høye verdier uten at det foreligger sykdom  

Lave verdier kan skyldes:

 • Lavt inntak: vegetarianere, særlig veganere (unngår melkeprodukter)
 • Bruk av legemidler som inneholder østrogen (f. eks. kombinert p-pille)
 • Lavt nivå av haptokorrin i blod vil føre til lavere andel av lagret B12 vitamin i blodet uten at det trenger å føre til vitaminmangel i kroppen
 • Dårlig opptak på grunn av:
  • Mangel på intrinsisk faktor (produseres i magesekken og er nødvendig for opptak av kobalamin) 
  • Lav syreproduksjon i magesekken 
  • Tidligere operert bort deler av magesekken eller siste delen av tynntarmen (ileum)
  • Betennelse i tynntarmen

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved høye verdier hos personer som bruker vitamin B12-tilskudd, kan legen vurdere å redusere dosen eller slutte med tilskuddet
 • Ved lave verdier kan legen vurdere å gi anbefaling om tilskudd, eventuelt revurdere pågående medikamentell behandling eller/og gjøre videre undersøkelser (utredning av årsak, oppfølging av behandling)