Informasjon

Isotretinoin

Isotretinoin kan være effektiv behandling mot akne, men det kan også gi alvorlige bivirkninger og skal derfor brukes med forsiktighet.

Isotretinoin

Isotretinoinbehandling minsker plagene ved uttalt akne. Den gode effekten kan vedvare i flere år. Ja, opptil halvparten kan bli helbredet for sin akne etter en kur med isotretinoin. Midlet gis enten alene eller sammen med salvebehandling.

Isotretinoin brukes i behandlingen av alvorlig cystisk eller nodulær akne som ikke responderer på annen behandling. Midlet tilhører en medikamentklasse kjent som retinoider. Det virker ved å nedsette talgkjertelproduksjonen og aknebetennelsen. Ubehandlet kan alvorlig akne forårsake permanente arr.

Nodulær akne
Nodulær akne

Isotretinoin doseres etter kroppsvekten, 0,5–1 mg/kg som en daglig dose. Legen beregner totaldosen ut fra kroppsvekt. Det er vanlig med en totaldose på 120-150 mg/kg. Lavere totaldose enn minstedosen øker risikoen for tilbakefall. Det anbefales at medisinen tas sammen med mat. Dette sikrer godt opptak fra tarmen, fordi legemiddelet er en variant av et fettløselig vitamin (vitamin A).

Etter to til fire uker merker de fleste at kvisene begynner å tørke ut. Før dette kan det bli en forverring. Ved kraftig forverring med væskende, store kviser bør legen som har startet opp behandlingen, kontaktes. Dette betyr ikke at behandlingen må avsluttes, men det kan da gjøres tiltak slik at den voldsomme forverringen kan reduseres.

Behandlingsvarighet avhenger av individuell dagsdose. Behandlingskur på 16-24 uker er normalt tilstrekkelig for å oppnå bedring. For de fleste oppnås komplett fjerning av akne med en enkelt kur. Ved klart tilbakefall kan en forlenget kur vurderes med bruk av samme dagsdose. Fordi bedring av akne kan observeres opptil åtte uker etter avsluttet behandling, bør ny kur først vurderes etter dette.

Fordi preparatet har mange bivirkninger, er det anbefalt som siste behandlingsalternativ. Det kan bare forskrives av hudleger eller andre leger som har erfaring med bruk av dette medikamentet.

Isotretinoin er fosterskadelig (teratogent) og risikoen for fosterskader er stor hvis det brukes under graviditet. Alle fertile kvinner som bruker isotretinoin, skal derfor inngå i et program med grundig informasjon om sikker prevensjon og regelmessige kontroller med svangerskapstester. Oppfølging av dette anbefales minimum en måned etter avsluttet behandling.

Det er ingen restriksjoner for menn som behandles med isotretinoin i forhold til risiko for fosterskader dersom partneren blir gravid.

Utleveringsbestemmelser

Tidligere var dette preparatet kun tilgjengelig på såkalt registreringsfritak. Fra 2007 har preparatene vært godkjent for salg i Norge. Det finnes bare ett slikt preparat i Norge: Isotretinoin Orifarm (eventuelt Roaccutane på registreringsfritak).

Fortsatt er det begrensninger på utlevering av dette preparatet. Forskrivende lege må være kjent med preparatets virkninger og bivirkninger, og nødvendige oppfølgingsrutiner. Til fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per ekspedisjon. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i syv dager etter utstedelse. Kvinnelige pasienter skal påbegynne behandlingen ved menstruasjonens begynnelse, alternativt må graviditetstest foretas.

Kvinner som bruker isotretinoin, må bruke pålitelig prevensjon, som P-piller eller spiral, under behandlingen og i minimum en måned etterpå. Skulle du tross dette bli gravid under behandlingen, må du umiddelbart kontakte din lege.

Psykiske bivirkninger?

Det har vært reist spørsmål om mulig sammenheng mellom bruk av isotretinoin og depresjon, psykoser og selvmord. Nylig publiserte undersøkelser og ekspertrapporter konkluderer med at det ikke kan påvises noen slik sammenheng.

Likevel tilrås spesiell forsiktighet ved forskrivning av slik behandling til pasienter med tidligere depresjon. Alle pasienter som bruker isotretinoin, skal følges opp for depresjonstegn og skal henvises til passende behandling om nødvendig.

Andre bivirkninger

Preparatet skal ikke gis til gravide eller ammende, og heller ikke til pasienter med nedsatt leverfunksjon, med betydelig forhøyede fettstoffer i blod (triglyserider), med tilstanden hypervitaminose A, og isotretinoin skal ikke kombineres med tetrasykliner.

Praktisk talt alle pasienter får tørre lepper, og mange blir tørre også i ansiktet, nesen og på hendene. Leppepomade og en mykgjørende hudkrem kan hjelpe. Hodepine og øyeplager som øyekatarr, tørre øyne og øyeirritasjon er også vanlig. Tørrhet eller sårhet i neseslimhinnen forekommer ofte.

Man kan reagere på sollyset ved å bli forbrent, så pasienter som bruker isotretinoin må være forsiktige i sommerhalvåret og ved sydenturer under inntak av medisinene og en måned etter avsluttet behandling.

Andre målbare bivirkninger er lav blodprosent, økt blodsenkning, for høyt eller for lavt antall blodplater. Behandlingen kan påvirke leveren og gi forhøyede verdier av leverprøven ALAT, så isotretinoin skal derfor ikke brukes av pasienter med svekket leverfunksjon. Spesielt hos ungdommer er det ikke uvanlig med ledd- og muskelsmerter som en bivirkning av behandlingen.

For å kontrollere blodverdiene tar man blodprøver før man starter behandlingen, under, og en måned etter avsluttet behandling. Hvor ofte man tar blodprøver, er en individuell vurdering. I tillegg tar man regelmessig graviditetstest.