Informasjon

Atopisk eksem, barneeksem, en oversikt

Atopisk eksem er en tilstand med tørr, kløende og betent hud som særlig rammer små barn. Hos babyer består eksemet som regel av små væskende blærer på kinnene og i hodebunnen.

Atopisk eksem rammer særlig små barn og kalles da barneeksem. Eksemet befinner seg typisk på ulike steder på kroppen avhengig av barnets alder.

Hva er atopisk eksem?

Atopisk eksem på skulder
Atopisk eksem på skulder

Atopisk eksem er et kronisk, tilbakevendende hudbetennelse karakterisert ved tørr og kløende hud og med utslett særlig i bøyefurene hos et individ med irritabel hudtype, for eksempel i albuebøyene og i knehasene. Utslettet består av et avgrenset rødt hudområde (erytem) med hevelse og små blemmer (vesikler) når eksemet blusser opp, og hudfortykking (lichenifisering) i det kroniske stadiet. Tilstanden kan forekomme i alle aldersgrupper, men er vanligst hos barn under fem år. Atopisk eksem er arvelig og barn med én forelder med atopisk sykdom har to til tre ganger økt risiko for å utvikle atopisk eksem.

Hos spedbarn finner man som regel eksemet som små væskende blærer på kinn og i hodebunn, eventuelt på strekkesiden av armer og ben. 

Hos småbarn blir eksemet gjerne tørrere og ofte oppkloret. Forandringene finnes oftest symmetrisk på kropp, armer og ben —oftest på bøyesider av knær og albuer, det vil si i knehaser og albuebøy.

Hos voksne er huden generelt tørr og kløende, og ofte fortykket på enkelte steder (som en følge av kløe). Eksemforandringer på hals og i ansiktet er typisk, særlig rundt øynene.

Det oppstår lettere infeksjoner med bakterier i hud med eksem fordi hudens barriere mot infeksjoner svekkes. Infeksjon kan vise seg som gulaktige skorper og væsking i eksemet, eksemet blir mer hissig og rødt. Også infeksjon virus og sopp kan oppstå i eksemet, slik som herpes simplex virusinfeksjon (eczema herpeticum). Ved eczema herpeticum er rask oppstart av behandling viktig.

Atopisk eksem kan oppstå ved alle aldre, men omlag sju av ti tilfeller starter hos barn under fem år. I skolealder har så mange som 10 til 20 prosent tilstanden, mens det anslås at én av ti voksne har atopisk eksem. Det er ingen kjønnsforskjell i forekomst.

Animasjon av eksem
Neste side