Informasjon

Atopisk eksem, barneeksem, en oversikt

Temaside om Korona

Prognose ved atopisk eksem

Eksemet debuterer som regel i spedbarnsalderen, men halvparten av pasientene har fått normalisert huden allerede ved skolestart. Atopisk eksem kan unntaksvis debutere hos større barn og voksne.

Opptil 90 prosent er symptomfrie ved puberteten, men noen får omfattende plager også som voksne. En person som har hatt atopisk eksem, vil være mer utsatt enn andre for senere å utvikle eksem, astma og høysnue. Vedkommende vil også beholde sin tørre, atopiske hudtype, og må hele livet pleie huden med omhu. Opptil en firedel av personer med atopisk eksem som barn utvikler håndeksem som voksne.

Forrige side Neste side