Informasjon

Atopisk eksem, barneeksem, en oversikt

Atopisk eksem er en tilstand med tørr, kløende og betent hud som særlig rammer små barn. Hos babyer består eksemet som regel av små væskende blærer på kinnene og i hodebunnen.

Atopisk eksem rammer særlig små barn og kalles da barneeksem. Eksemet befinner seg typisk på ulike steder på kroppen avhengig av barnets alder.

Hva er atopisk eksem?

Atopisk eksem på skulder
Atopisk eksem på skulder

Atopisk eksem er et kronisk, tilbakevendende hudbetennelse karakterisert ved tørr og kløende hud og med utslett særlig i bøyefurene hos et individ med irritabel hudtype, for eksempel i albuebøyene og i knehasene. Utslettet består av et avgrenset rødt hudområde (erytem) med hevelse og små blemmer (vesikler) når eksemet blusser opp, og hudfortykking (lichenifisering) i det kroniske stadiet. Tilstanden kan forekomme i alle aldersgrupper, men er vanligst hos barn under fem år. Atopisk eksem er arvelig og barn med én forelder med atopisk sykdom har to til tre ganger økt risiko for å utvikle atopisk eksem.

Hos spedbarn finner man som regel eksemet som små væskende blærer på kinn og i hodebunn, eventuelt på strekkesiden av armer og ben. 

Hos småbarn blir eksemet gjerne tørrere og ofte oppkloret. Forandringene finnes oftest symmetrisk på kropp, armer og ben —oftest på bøyesider av knær og albuer, det vil si i knehaser og albuebøy.

Hos voksne er huden generelt tørr og kløende, og ofte fortykket på enkelte steder (som en følge av kløe). Eksemforandringer på hals og i ansiktet er typisk, særlig rundt øynene.

Det oppstår lettere infeksjoner med bakterier i hud med eksem fordi hudens barriere mot infeksjoner svekkes. Infeksjon kan vise seg som gulaktige skorper og væsking i eksemet, eksemet blir mer hissig og rødt. Også infeksjon virus og sopp kan oppstå i eksemet, slik som herpes simplex virusinfeksjon (eczema herpeticum). Ved eczema herpeticum er rask oppstart av behandling viktig.

Atopisk eksem kan oppstå ved alle aldre, men omlag sju av ti tilfeller starter hos barn under fem år. I skolealder har så mange som 10 til 20 prosent tilstanden, mens det anslås at én av ti voksne har atopisk eksem. Det er ingen kjønnsforskjell i forekomst.

Animasjon av eksem

Årsaker

Årsaken til atopisk eksem er bare delvis kjent, og tilstanden har flere årsaker, som regel en kombinasjon av arvelige og miljømessige faktorer. Forekomst av atopisk sykdom hos mor eller far, eventuelt begge, øker sjansen for at barnet får atopisk eksem. Tilstanden er karakterisert ved en svekket hudbarriære med økt vanntap over huden. Hos noen, spesielt spedbarn med alvorlig eksem, kan matvarer som melk, egg, soya, hvete og nøtter forverre sykdommen. Unngåelse av visse typer mat blant gravide eller ammende mødre har ikke vist seg å ha noen innvirkning på risikoen for å få atopisk eksem. 

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien. Mange har andre familiemedlemmer med atopisk eksem, astma eller høysnue. Ved vanlig legeundersøkelse er det i de fleste tilfeller enkelt å stille denne diagnosen ut fra utslettets utseende og hvor man finner det på kroppen.

Behandling

Fuktighetsbevarende behandling

Det er avgjørende å holde huden fuktig samt å unngå uttørring av huden. Du bør bruke uparfymerte fuktighetsbevarende midler regelmessig og alltid etter bad og dusj. Det mangler gode studier på effekten av karbad og dusjing. Ved aktivt eksem er det sannsynligvis nyttig med daglig vask av huden. Ved lite uttalt eksem med lite plager er det sannsynligvis best med sjeldent vask av huden. Badet/dusjen bør være kortvarig, maks ti minutter og vannet bør være lunkent. Såpe bør unngås, istedenfor kan man bruke fuktighetsbevarende midler.

Mange anbefaler oljebad som et tillegg til fuktighetsbevarende midler, men det mangler gode studier på effekten av oljebad. En studie fant ingen sikker effekt av oljebad. I en annen studie ble det ikke funnet forebyggende effekt av oljebad til spedbarn. 

Behandling med legemidler

Hudbetennelsen behandles med kortisonholdig lokalbehandling. Det finnes ulike formuleringer av disse, slik som krem og salve. Riktig bruk av kortisonholdig lokalbehandling er førstevalg ved behov for legemiddelbehandling.

Les mer om: Kortisonbehandling mot atopisk eksem.

Kalsineurinhemmere er en behandling som kan være et alternativ til kortisonbehandling når en ikke oppnår god kontroll på eksemet. Denne behandlingen er ikke mer effektiv enn kortison, men den antas å være litt snillere mot huden. 

Les mer om: Immundempende behandling, kalsineurinhemmere

Når lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig god kontroll på eksemet er tablettbehandling eller injeksjoner med immundempende behandling eller immunterapi neste steg. Dette er behandling som først og fremst er aktuelt hos barn over 16 år og voksne med noen unntak. Immundempende behandling og immunterapi initieres kun hos sykehuslege eller privat spesialist som har inngått avtale med helseforetaket. Behandlingen er kostbar, men flere slike medisiner er nå godkjent av helsemyndighetene. Behandlingen kan i en del tilfeller gi en dramatisk bedring av hudsykdommen.

Les mer om Atopisk eksem, behandling.

Dersom det oppstår infeksjon med bakterier i eksemet, kan det være aktuelt å bruke antiseptiske midler, eventuelt antibiotika, i tillegg til kortisonbehandlingen. Ved alvorligere infeksjoner i eksemet vil antibiotika i tablett- eller miksturform være nødvendig.

Andre alternativer ved infisert eksem er kaliumpermanganat bad eller omslag. Dette avgjøres i samarbeid med legen din. Effekt av kaliumpermanganat er basert på erfaring og det mangler gode studier på effekten. Det er mulig at karbad med kun vann også er effektivt.

Les mer om: Kaliumpermanganat bad

Generelle tiltak

Det er viktig å begrense eller unngå irriterende faktorer og utløsende mekanismer for kløen. Innemiljøet har betydning —luftfuktighet, temperatur og støv kan bidra til forverring av eksem og kløe. Svetting kan forverre eksemet, og soverommet kan med fordel holdes kjølig. Tepper og annet innbo som samler støv, bør unngås. Dersom du eller barnet har merket at kontakt med pelsdyr forverrer eksemet eller ved påvist pelsdyrallergi, bør dere ikke ha pelsdyr hjemme. Ingen må røyke innendørs i hjem der noen har atopisk eksem.

Påkledning har også betydning. Varme, klamme klær gir svetting, noe som forverrer kløen hos mange. Bomullsklær foretrekkes framfor ull og kunstfiber innerst mot kroppen. Mange vaskemidler, og spesielt tøymyknere, etterlater små rester i tøyet. Det er derfor viktig at tøyet blir godt skylt i vaskemaskinen etter vask. Tøymykner bør gjerne unngås helt.

Enkelte næringsmidler kan hos noen barn gi forverring av atopisk eksem, men mange barn kan spise hva som helst uten at eksemet påvirkes. Dersom dere mistenker at matvarer forverrer barnets eksem, bør dere forsøke å avdekke hvilke stoffer dette er (bruk kostholdsliste). Som regel dreier det seg om overfølsomhetsreaksjoner og ikke matvareallergi. Vanlige matvarer som er kjent for å kunne trigge kløe er sitrus, tomat, sjokolade, jordbær. Det er da vanligvis ikke snakke om en allergisk reaksjon, men stoffer i maten som utløser kløe. 

Matvareallergi mistenkes om eksemet ikke reagerer på behandlingen og ved alvorlig eksem hos små barn. Ved mistanke om matvareallergi anbefales en grundig utredning hos lege som har erfaring med matallergier. Ingen matvarer bør fjernes varig fra barns kosthold uten at det er påvist allergi mot dem. Årsaken til dette er at barn behøver et variert, sunt og sammensatt kosthold for å vokse og utvikle seg normalt.

Forebygging

Foreldre til små barn er blitt rådet til å forebygge atopisk eksem med oljebad og kremer, med andre ord før det har oppstått et eksem. Det er ikke blitt vist at slik behandling forhindrer utvikling av barneeksem. 

Men som beskrevet over, fuktighetsbevarende behandling er en svært viktig del av behandlingen når det foreligger et eksem. I tillegg vil begrensning eller eliminering av irritanter og miljøfaktorer som forverrer eksemet bidra til å forebygge oppblussinger av eksemet.

 

Prognose

Atopisk eksem debuterer som regel i spedbarnsalderen, men halvparten av pasientene har fått normalisert huden allerede ved skolestart. Atopisk eksem kan unntaksvis debutere hos større barn og voksne.

Opptil sju av ti er kvitt eksemet ved puberteten, men noen får vedvarte plager eller tilbakefall som voksne. En person som har hatt atopisk eksem, vil være mer utsatt enn andre for senere å utvikle eksem, astma og høysnue. Vedkommende vil også beholde sin tørre, atopiske hudtype, og må hele livet pleie huden med omhu. Opptil en firedel av personer med atopisk eksem som barn utvikler håndeksem som voksne.

Vil du vite mer?