Informasjon

Pemfigoid

Pemfigoid er en sjelden, blemmedannende sykdom som først og fremst rammer eldre mennesker. Det er en autoimmun sykdom som oftest behandles med kortikosteroider i tablettform.

Hva er pemfigoid?

Pemfigoid eller bulløs pemfigoid er en sykdom med forekomst av væskefylte blærer (bullae) dypt i huden og plagsom kløe. Bullae er velavgrensede ansamlinger av strågul væske i blærer i huden med diameter på over fem millimeter. Slike hudblærer forekommer ved fysisk eller kjemisk skade av huden og som ledd i mange aktive hudsykdommer. Huden ellers kan være rød eller ha normalt utseende. Sykdommen kan forekomme i mange former, inkludert lokalisert, blemmete (vesikulær), rødfarget (erytematøs) og knuteaktig (nodulær).

Pemfigoid rammer først og fremst eldre mennesker. Amerikanske tall viser en forekomst på seks til ti tilfeller per million og med gjennomsnittlig debutalder 65 år. Andre studier viser en gjennomsnittsalder ved debut av sykdommen på mellom 80 og 90 år. Kvinner rammes muligens noe hyppigere enn menn. Det forventes en økende forekomst ettersom det blir flere eldre i befolkningen.

Neste side