Informasjon

Svangerskapspemfigoid

Svangerskapspemfigoid er en meget sjelden hudsykdom med symptomer som sjenerende kløe og tiltakende utslett som etter hvert består av blemmer, særlig på magen. De fleste kan behandles med lokaltvirkende kortisonsalver.

Hva er svangerskapspemfigoid?

Tilstanden ble tidligere kalt herpes gestationes på fagspråket. Den er kjennetegnet ved forekomst av utslett i form av blærer og blemmer hos gravide. Vanligvis debuterer tilstanden i 2. eller 3. trimester. Intens kløe kan være det første symptomet og forutgå utslettet. Når utslettet kommer, starter det oftest først med kløende små flekker på magen, spesielt rundt navlen. Utslettet kan da likne på elveblest. Men etter hvert spres utslettet over større områder. De små, kløende flekkene utvides gradvis til blemmer eller blærer i huden. Diagnosen kan være vanskelig å skille fra andre hudsykdommer før det har dannet seg blemmer.

Svangerskapspemfigoid forekommer i 1-2 av 50-60.000 svangerskap, det vil si cirka 1 til 2 tilfeller i året i Norge.

Svangerskaps-pemfigoid 2

Svangerskapspemfigoid. Ofte en periode med kløe og mindre, ikke bulløse elementer, før dannelse av typiske bullae

Svangerskaps-pemfigoid 1

Svangerskapspemfigoid. Bullae opptrer ofte først periumbilikalt, og det kan forekomme erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae

Årsak

Sykdommen er en såkalt autoimmun sykdom. Det vil si at kroppen danner antistoffer mot strukturer i egen kropp. Dannelsen av antistoffer synes å foregå i morkaken.

Antistoffer (proteiner) mot forskjellige elementer i huden gir opphav til en betennelse som fører til dannelse av blærer under overhuden. Det er påvist at sykdommen har sammenheng med visse vevstyper i kroppen, og det antas dermed at noen har arvelig anlegg for å få sykdommen.

Hos kvinner med anlegg for sykdommen utløses denne av hormonforandringer i svangerskapet.

Diagnostikk

Svangerskapspemfigoid er en svært sjelden sykdom. Ved mistanke om denne tilstanden anbefales henvisning til hudlege. Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomer som foreligger, sammen med vevsprøve av huden. I vevsprøvene kan det påvises forandringer som er karakteristiske for denne tilstanden.

Behandling

Fordi tilstanden er så sjelden, er det utført få vitenskapelige studier på effekten av ulike medikamenter. Behandlingen baserer seg derfor på klinisk erfaring og studier av den beslektede tilstanden bulløs pemfigoid.

I lette tilfeller holdes tilstanden under kontroll med bruk av lokalt virkende kortisonpreparater som smøres på de kløende flekkene. Antihistaminer kan brukes som kløestillende. Ved kraftige sykdomsutbrudd kan det være nødvendig å gi kortison i tablettform.

Prognose

Sykdommen går over av seg selv. De fleste blir bedre før fødselen, men hos 75 prosent blusser tilstanden opp igjen etter fødselen. I de nærmeste ukene til månedene går tilstanden så tilbake av seg selv. Sykdommen er svært plagsom. Den kan påvirke fosteret og øker risikoen for fortidlig fødsel og barn med lav fødselsvekt.

Det er høy risiko for tilbakefall ved senere graviditeter. En regner at 95 prosent av kvinner som har hatt denne sykdommen, vil få tilbakefall i senere svangerskap - ofte tidligere og med høyere intensitet. Også østrogenholdige prevensjonsmidler medfører fare for tilbakefall av sykdommen. P-piller og lignende østrogenholdige prevensjonsmidler anbefales derfor ikke til kvinner som har hatt svangerskapspemfigoid.

Vil du vite mer?