Informasjon

Infeksjon med gruppe A streptokokker

Gruppe A streptokokker (GAS) forekommer normalt på huden og i svelget hos mange mennesker uten å forårsake noen skade, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå en livstruende infeksjon.

Hva er gruppe A streptokokker?

Infeksjoner (betennelser) i kroppen skyldes vanligvis bakterier eller virus. Det finnes en lang rekke ulike bakterier og virus, og hver av dem har sine spesielle egenskaper. Det er disse egenskapene som avgjør hvilke infeksjoner de kan forårsake. Enkelte bakterier og virus kan bare forårsake èn bestemt, ufarlig infeksjon. Andre er mer hissige og kan fremkalle alvorlige og livstruende infeksjoner.

GAS-bakterier
GAS-bakterier

Streptokokker er en av de vanligste årsakene til infeksjoner hos mennesket. Streptokokker er en bakterietype som inndeles i flere undergrupper. De vanligste gruppene er A, B, C og D.

Gruppe A streptokokker (GAS) forekommer normalt på huden og i svelget hos mange mennesker uten å forårsake noen skade. Men de kan også gi en rekke ulike infeksjoner. Bakteriens egenskaper gjør at den kan lage betennelser en rekke steder i kroppen. Enkelte av disse infeksjonene kan være svært alvorlige.

De viktigste egenskapene til GAS-bakteriene er at de frigjør giftstoffer til blodet og hemmer immunforsvaret. Omfanget av infeksjonen avgøres blant annet av hvor i kroppen betennelsen er, og hvor mange bakterier som er i kroppen.

I en rekke land, deriblant Norge, har forekomsten av GAS-infeksjoner økt de siste 10-15 årene. Dette gjelder også de mest alvorlige variantene. Mens det tidligere hovedsakelig var eldre personer med redusert immunforsvar som fikk slike infeksjoner, er det nå flere unge, friske mennesker med god helse som blir syke. Man vet ikke sikkert årsaken til dette.

Neste side