Informasjon

Nekrotiserende fasciitt

Vanligvis oppstår nekrotiserende fasciitt svært raskt, sprer seg hurtig og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Omtales av noen som "infeksjon med kjøttetende bakterier".

Temaside om Korona

Hva er nekrotiserende fasciitt?

Nekrotiserende fasciitt er en sjelden bakteriell betennelse (infeksjon) som kan ødelegge hud og underliggende vev (bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner). Tilstanden kan bli svært alvorlig med sjokk og skade på indre organer. Den kan av og til være dødelig.

Vanligvis oppstår nekrotiserende fasciitt meget raskt, sprer seg direkte og kan bli livstruende i løpet av et par timer eller dager. Øyeblikkelig behandling og innleggelse i sykehus er viktig, og vanligvis er det nødvendig å operere bort det betente vevet.

Det er en sjelden sykdom, og det forekommer ca. 1-5 tilfeller per 100.000 mennesker.

Årsak

Nekrotiserende fasciitt er en bakterieinfeksjon i underhudsvevet. Flere ulike bakterier kan gi tilstanden, men mest vanlig er gruppe A streptokokker (GAS). Denne bakterien finnes på huden og i svelget hos mange mennesker uten å forårsake skade, men av og til kan den gi milde og unntaksvis alvorlige infeksjoner. Nekrotiserende fasciitt er en av de mest alvorlige GAS-infeksjonene og skyldes at bakterien danner store mengder giftstoffer inne i kroppen. I de fleste tilfeller forårsakes infeksjonen av flere samtidige bakterier.

Gas-bakterier

Enkelte tarmbakterier kan også forårsake nekrotiserende fasciitt. Dette gjelder særlig blant personer som har diabetes eller karsykdommer.

Ofte er det ikke mulig å finne ut hvordan bakterien kom inn i kroppen. Det kan ha vært små kutt eller rifter, sår og brannsår. Bakterien kan også ha kommet med blodet fra andre steder i kroppen og så slått seg ned på det aktuelle stedet. Insektstikk kan i noen tilfeller være årsaken.

Vanligvis klarer kroppens immunforsvar å drepe bakterier som kommer inn i kroppen. Det er derfor ofte eldre mennesker eller personer med svekket immunforsvar som får tilstanden. Imidlertid kan nekrotiserende fasciitt også oppstå hos unge, friske personer.

Symptomer

Symptomene på nekrotiserende fasciitt kan oppstå svært raskt, ofte innen et døgn etter et kutt eller sår i huden.

De første symptomene på tilstanden er raskt innsettende kraftig smerte i det aktuelle området. Det kommer feber og frostanfall, ofte fulgt av kvalme og oppkast. I begynnelsen kan det være bare lett rødhet, hevelse, varmefølelse og eventuelt hudblemmer over det smertefulle området. Smertene kan være uvanlig sterke, og tidlig i forløpet er det ofte et misforhold mellom de sterke smertene og de hudforandringene som foreligger.

Etter hvert som nekrotiserende fasciitt utvikler seg, kan det oppstå rødblå og blå misfarginger og avskjelling over det betente området. Det utvikles sjokk, en tilstand som forårsakes av svært lavt blodtrykk. Dette gir redusert bevissthet, forvirring, konsentrasjonsvansker, kaldsvetting og svimmelhet, og etter hvert oppstår skader på indre organer og livstruende hjertesvikt dersom tilstanden ikke behandles raskt. Det kan også oppstå streptokokkbetinget toksisk sjokksyndrom (STSS).

Diagnostikk

Personer med nekrotiserende fasciitt har vanligvis rukket å bli svært syke innen de kommer på sykehus. Behandling og utredning av tilstanden må derfor ofte foregå samtidig.

Som regel blir det tatt en rekke blodprøver, blant annet for å se etter bakterier i blodet. Bakterier i blodet kan gi blodforgiftning (sepsis). Ved å finne ut hvilke bakterier som eventuelt er der, blir det lettere for legene å avgjøre hvilken type antibiotika som skal brukes. Det kan også være nyttig å ta vevsprøver fra det betente området.

Ulike undersøkelser som gir innvendige bilder av kroppen, kan være hensiktsmessig. Røntgenundersøkelser, CT og MR er mye brukt, men ultralyd er ofte den foretrukne undersøkelsen tidlig i forløpet fordi den er lett og rask å utføre.

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne bakteriene fra kroppen og å redusere skadevirkningene. Det kan også være behov for å behandle komplikasjoner som allerede har oppstått, slik som sjokk og organskader.

Det er helt avgjørende at behandlingen starter raskt. I de fleste tilfellene er det behov for å fjerne det betente vevet. Dette skjer ved operasjon. Vevet er vanligvis allerede svært skadet og fullt av bakterier, og ved å fjerne det, reduseres spredningen til andre områder. Samtidig startes det med antibiotika. Infeksjonen er som regel så alvorlig at det behøves flere ulike typer antibiotika, og de blir gitt direkte inn i blodårene (intravenøst) for å øke effekten.

Støttende behandling med intravenøs væske og eventuelt medisiner for å øke blodtrykket kan også være nødvendig.

Noen ganger blir det nødvendig å fjerne armer eller bein (amputasjon) for å forhindre at infeksjonen skal spre seg til hele kroppen. I svært alvorlige tilfeller kan slik amputasjon være livreddende.

Annen behandling kan være aktuell i tillegg til dette, for eksempel dersom det har oppstått organskader.

Prognose

Forløpet ved nekrotiserende fasciitt er ofte raskt og dramatisk. Tiden fra sykdommen oppstår til behandlingen er i gang, er avgjørende for prognosen. Dersom det tar lang tid før behandlingen begynner, kan dødeligheten være opptil 30%. Ved raskt igangsatt behandling reduseres dødeligheten betraktelig.

Vil du vite mer?