Informasjon

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon

Temaside om Korona

Symptomer

Symptomene på nekrotiserende bløtvevsinfeksjon kan oppstå svært raskt, ofte innen et døgn etter et kutt eller sår i huden.

De første symptomene på tilstanden er raskt innsettende kraftig smerte i det aktuelle området. Det kommer feber og frostanfall, ofte fulgt av kvalme og oppkast. I begynnelsen kan det være bare lett rødhet, hevelse, varmefølelse og eventuelt hudblemmer over det smertefulle området. Smertene kan være uvanlig sterke, og tidlig i forløpet er det ofte et misforhold mellom de sterke smertene og de beskjedne hudforandringene som foreligger.

Etter hvert som nekrotiserende bløtvevsinfeksjon utvikler seg, kan det oppstå rødblå og blå misfarginger av huden over det betente området. Det utvikles sjokk, en tilstand som forårsakes av svært lavt blodtrykk. Dette gir redusert bevissthet, forvirring, konsentrasjonsvansker, kaldsvetting og svimmelhet, og etter hvert oppstår skader på indre organer og livstruende hjertesvikt dersom tilstanden ikke behandles raskt. Det kan også oppstå streptokokkbetinget toksisk sjokksyndrom (STSS) eller gassgangren.

Forrige side Neste side