Informasjon

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne bakteriene fra kroppen og å redusere skadevirkningene. Det kan også være behov for å behandle komplikasjoner som allerede har oppstått, slik som sjokk og organskader.

Behandlingen bør starte så raskt som mulig. I de fleste tilfellene er det behov for å fjerne det betente vevet. Dette skjer ved operasjon, ofte mer enn en. Vevet er vanligvis allerede svært skadet og fullt av bakterier, og ved å fjerne det, reduseres spredningen til andre områder. Samtidig startes det med antibiotika. Infeksjonen er som regel så alvorlig at det behøves flere ulike typer antibiotika samtidig, og de blir gitt direkte inn i blodårene (intravenøst) for at de skal fungere raskere.

Støttende behandling med intravenøs væske og eventuelt medisiner for å øke blodtrykket kan også være nødvendig.

Noen ganger blir det nødvendig å fjerne armer eller bein (amputasjon) for å forhindre at infeksjonen skal spre seg og gjøre større skade. Amputasjonen kan være livreddende dersom livsviktige organ trues av infeksjonen.

Annen behandling kan være aktuell i tillegg til dette, for eksempel dersom det har oppstått organskader.

Forrige side Neste side