Informasjon

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon

Temaside om Korona

Prognose

Forløpet ved nekrotiserende bløtvevsinfeksjon er ofte raskt og dramatisk. Tiden fra sykdommen oppstår til behandlingen er i gang, er avgjørende for prognosen. Dersom det tar lang tid før behandlingen begynner, kan dødeligheten være opptil 40 prosent. Ved raskt igangsatt behandling reduseres dødeligheten betraktelig.

Forrige side Neste side